Nieuws van Bonaire

Portefeuilleverdeling Bestuurscollege Bonaire bekend

Gezaghebber Oleana (m) gedeputeerden en eilandssecretaris Christopher Frans (l). Photo: OLB

KRALENDIJK – Alweer enkele weken na de aanstelling van het bestuurscollege dat wordt gesteund door de PDB, M21 en de fractie Vrolijk is nu ook de portefeuilleverdeling van het BC bekend. 

Gezaghebber Nolly Oleana zal verantwoordelijk zijn voor openbare Orde en Veiligheid, rampenbestrijding; verkiezingen, basisregistratie, persoonsgegevens, voorzitter bestuurscollege, voorzitter Eilandsraad en voorzitter Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de diverse overheidsbedrijven. 

Gedeputeerde Clark Abraham (PDB) is verantwoordelijk voor directie Bedrijfsvoering & Ondersteuning, directie Toezicht & Handhaving, bedrijfsvoering & Dienstverlening, bestuur & democratie, overheidsdeelnemingen, diaspora & remigratie, dierenwelzijn, duurzaam toerisme, economie & ondernemerschap, sport & recreatie, toezicht & handhaving, connectiviteit & innovatie, interbestuurlijke en regionale aangelegenheden. 

Gedeputeerde Anjelica Cicilia zal verantwoordelijk zijn voor de directie Ruimte & Ontwikkeling, agrarische zaken, visserij & voedselzekerheid, bereikbaarheid & mobiliteit, infrastructuur & watermanagement, monumenten en beeldkwaliteit, natuur, milieu & ecologisch herstel, openbare werken & publieke voorzieningen; ruimtelijke ordening, planning & welstand, volkshuisvesting & leefbare wijken.

Gedeputeerde Nina den Heyer zal verantwoordelijk zijn voor de directie Samenleving & Zorg, arbeidsparticipatie; educatie & onderwijshuisvesting, erfgoed & musea; inclusie & participatie, jeugd & jongeren, kennis literatuur, kunst & cultuur; ouderen, Publieke Gezondheidszorg, sociaal Maatschappelijke Aangelegenheden en Sociale Huisvesting. 

Waarneming

De gedeputeerden nemen onderling voor elkaar waar bij hun afwezigheid. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo