Nieuws van Bonaire

Kabinet stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor klimaatplannen Caribisch Nederland

Foto Melanie Zandwijk. Kaya Proud en Kaya Irene onder water gelopen in november 2022.

DEN HAAG – In een gezamenlijke aanpak met het kabinet zullen Bonaire, Saba en Sint-Eustatius in 2024 over eigen klimaatplannen beschikken, gesteund door een extra financiering van 1 miljoen euro bovenop de bestaande klimaatadaptatie- en mitigatiemiddelen. Dit staat in de recente reactie van het kabinet op het rapport ‘Het is nooit te laat’, datdinsdag aan de Tweede Kamer werd voorgelegd.

De ontwikkeling van de klimaatplannen houdt rekening met de lokale situaties van de eilanden. Bonaire streeft ernaar om via een zogenaamde klimaattafel een klimaatplan te realiseren, terwijl Saba en Sint-Eustatius, gezien hun geringe grootte, direct aan de slag gaan met hun eigen plannen. Het kabinet onderstreept het belang van burgerparticipatie, het formuleren van specifieke kennisvragen en een adequate informatieverstrekking in dit proces.

Rocargo

Het extra budget van 1 miljoen euro, toegezegd door de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zal formeel worden toegekend in de voorjaarsbegroting. Dit komt bovenop de 33 miljoen euro die al is vrijgemaakt voor het verduurzamen van de elektriciteitsvoorziening op de eilanden. Ook is er een belofte gedaan voor een centraal aanspreekpunt om de coördinatie tussen de betrokken ministeries te vergemakkelijken.

Uitdagingen

Staatssecretaris Van Huffelen benadrukt de urgentie van deze plannen vanwege de toenemende klimaatgerelateerde uitdagingen zoals zeespiegelstijging en schade aan koraalriffen, die de veiligheid, gezondheid, bestaanszekerheid, economie en biodiversiteit van de eilanden bedreigen. Adviseur Nijpels zal aanbevelingen doen over de opzet van de klimaattafel voor Bonaire en de haalbaarheid van dit model voor Saba en Sint-Eustatius. Besluiten over de uitvoering van de nieuwe klimaatplannen en eventuele aanvullende fondsen zullen door een volgend kabinet genomen worden.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo