Nieuws van Bonaire

Openbaar Ministerie Caribisch Nederland onderzoekt wel degelijk het mogelijk ronselen van volmachtstemmen op Sint-Eustatius

ORANJESTAD – In tegenstelling tot berichtgeving op nieuwssite dossierkoninkrijksrelaties.nl, is het Openbaar Ministerie wel degelijk een onderzoek gestart naar aanleiding van een aangifte omtrent het ronselen van volmachtstemmen op Sint-Eustatius. Dit maakte de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken, Hugo de Jonge, bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

De brief van de minister is opvallend, want eerder meldde het OM dat het geen onderzoek deed naar fraude met volmachtstemmen. Dat was destijds de reactie van het OM naar aanleiding van het verzoek van de regeringscommissaris van Sint-Eustatius, die zorgen had geuit over het hoge percentage uitgebrachte volmachtstemmen tijdens de Eilandsraad- en Kiescollegeverkiezingen in maart 2023. 

Het OM liet toen weten dat het, op basis van de wettelijke kaders, zelf de afweging maakt of een strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld. Daarmee zette het OM, de regeringscommissaris min of meer voor schut, zoals de nieuwssite Dossier Koninkrijksrelaties schreef.

Het percentage volmachtstemmen op Sint-Eustatius bedroeg 36,7 procent, fors hoger dan het Nederlands landelijk gemiddelde van acht tot twaalf procent. 

Wetsvoorstellen

In de brief aan de Tweede Kamer gaat de minister ook in op mogelijke maatregelen om het aantal volmachten te verlagen. Zo is er extra ondersteuning geboden aan de openbare lichamen, waaronder Sint-Eustatius, voorafgaand aan de verkiezingen.

Ook wordt gewerkt aan twee wetsvoorstellen die invloed hebben op volmachtverlening. Het eerste voorstel behelst het mogelijk maken van vervroegd stemmen in het stemlokaal en het verlagen van het maximaal aantal volmachten dat een persoon kan uitbrengen van twee naar één. Het tweede voorstel is gericht op het aanscherpen van de strafbaarstelling van het ronselen van volmachten.

Het Openbaar Ministerie heeft laten weten zich niet te herkennen in het beeld van massale fraude dat geschetst wordt in het artikel op dossierkoninkrijksrelaties.nl. Het OM benadrukt dat er wel degelijk een onderzoek loopt, maar dat er in het belang van het lopende onderzoek geen verdere uitspraken kunnen worden gedaan.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo