Nieuws van Bonaire

Wat verandert er per 1 januari met het minimumloon, uitkeringen en kinderbijslag?

Vanaf 1 juli 2024 bedraagt het minimumloon in Caribisch Nederland 1.750 dollar per maand. Dat heeft minister Schouten (armoedebeleid, participatie en pensioenen) bekendgemaakt tijdens haar reis naar Caribisch Nederland van 23 t/m 27 oktober. De werkgeverslasten gaan omlaag om de werkgevers tegemoet te komen in de extra kosten. Naast het minimumloon stijgen ook de uitkeringen. De kinderbijslag gaat op 1 januari 2024 met circa 90 dollar per kind per maand omhoog.

Inwoners met een minimumloon of uitkering gaan er vanaf 1 januari 2024 al op vooruit. Op Bonaire stijgt het minimumloon bij een 40-urige werkweek voor een 21-jarige naar 1.570 dollar per maand, op Sint-Eustatius naar 1.555 dollar en op Saba naar 1.654 dollar per maand.

De onderstand voor een alleenstaande die zelfstandig woont en de AOV en AWW stijgen per 1 januari naar 1.335 dollar per maand op Bonaire, 1.322 dollar op Sint-Eustatius en 1.406 dollar per maand op Saba.

De kinderbijslag wordt 225 dollar per kind per maand op Bonaire, 216 dollar op Sint-Eustatius en 225 dollar op Saba.   

Het kabinet heeft structureel 32 miljoen euro vrijgemaakt voor de eilanden. Hiervan worden de genoemde verhogingen van de uitkeringen en kinderbijslag betaald. Ook blijft de energietoelage van $1300 per jaar voor lage inkomens, net als de verlaging van het vaste elektratarief. Het tarief van het drinkwater en voor internet worden verder verlaagd en het kabinet maakt ook in 2024 gratis schoolmaaltijden mogelijk en stelt ook in 2024 € 1 miljoen beschikbaar ter ondersteuning van het lokale armoedebeleid in CN. Er komt € 700.000 voor openbaar vervoer op de eilanden beschikbaar.

Alle maatregelen op een rij:

Minimumloon vanaf 1 januari 2024 (per maand)

Bonaire: $ 1.570

Sint-Eustatius $ 1.555

Saba: $ 1.654

Minimumuitkeringen vanaf 1 januari 2024 (onderstand voor een alleenstaande die zelfstandig woont, AOV, AWW, per maand).

Bonaire: $ 1.335

Sint-Eustatius: $ 1.322

Saba: $ 1.406

Kinderbijslag vanaf 1 januari 2024 (per kind per maand)

Bonaire: $ 225

Sint-Eustatius: $ 216

Saba: $ 225

Minimumloon vanaf 1 juli 2024 (per maand)

Bonaire: $ 1.750

Sint-Eustatius $ 1.750

Saba: $ 1.750

Minimumuitkeringen vanaf 1 juli 2024 (onderstand voor een alleenstaande die zelfstandig woont, AOV, AWW, per maand).

Bonaire: $ 1.488

Sint-Eustatius: $ 1.488

Saba: $ 1.488

Energietoelage voor de laagste inkomens: $ 1.300 (per jaar)

Verlaging vaste elektratarief naar nul: $ 33 (per maand)

Verlaging tarief drinkwater: $ 5 (per maand)

Verlaging tarief internet: $ 15 (per maand)

Ondersteuning lokaal armoedebeleid: € 1 miljoen (CN-breed)

Gratis schoolmaaltijden: € 1 miljoen (CN-breed)

Ondersteuning openbaar vervoer: € 800.000 in 2024 (€ 700.000 structureel vanaf 2025)

Ondersteuning voedselbank Bonaire: € 100.000 extra in 2024 (€ 300.0000 structureel vanaf 2025)

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo