Nieuws van Bonaire

‘Nieuw gazantschap Edison Rijna goed voor BES om Europese fondsen aan te boren’

DEN HAAG – In een poging om de samenwerking en belangenbehartiging van de BES-eilanden binnen de Europese Unie en de Verenigde Naties te versterken, is er een nieuw gezantschap opgericht voor Caribisch Nederland voor EU-fondsen, VN-fondsen en economische betrekkingen met Latijns-Amerika. De nieuwe gazant is oud-gezaghebber van Bonaire, Edison Rijna.

De gezant concentreert zich op vijf essentiële aandachtsgebieden: klimaatverandering, connectiviteit, voedselzekerheid, duurzame energiebronnen en economische diversificatie. Samen met eilanden en de EU, VN en regionale partners worden de uitdagingen opgepakt om de kansen te kunnen benutten.

Rocargo

De benoeming van een gezant markeert volgens staatssecretaris Alexandra van Huffelen een belangrijke stap in de inzet van Nederland voor de BES-eilanden. “Het gezantschap is opgericht met één duidelijk doel: bijdragen aan de duurzame economische ontwikkeling van de BES eilanden. Duurzame groei is van belang om de bestaanszekerheid van huidige en toekomstige generaties op de eilanden te vergroten.”

Het gezantschap heeft de afgelopen drie maanden intensief overleg gepleegd met verantwoordelijke bestuurders, beleidsmakers, en diverse stakeholders op alle zes Caribische eilanden van het Koninkrijk, Nederland en Brussel.

Verwachtingen

Uit deze gesprekken is gebleken dat er een breed gedragen steun en verwachtingen zijn voor het gezantschap. De BES-eilanden zien het als een belangrijk instrument voor belangenbehartiging en economische ontwikkeling, en een kans om de samenwerking met Nederland, de EU, en VN te versterken.

Er bestaat bij de BES-eilanden een verwachting dat het gezantschap zal zorgen voor een betere vertegenwoordiging van de BES-eilanden binnen EU- en VN-fora. De BES-eilanden zien het gezantschap als een kans om de toegang tot fondsen en subsidies te verbeteren.

De BES-eilanden erkennen dat zij verder inzicht en ondersteuning nodig hebben met betrekking tot de mogelijkheden die de EU en VN hebben bij te dragen aan economische ontwikkeling van de eilanden.

Bonaire kent al een International Desk die zich focused op EU-gelden specifiek voor Bonaire. Hier zal door het gezantschap nauw mee samengewerkt worden. Voor zowel Saba als Statia is het zeer wenselijk ook een EU-desk / Internationale desk in te richten. Het gezantschap kan die eilanden ondersteunen bij het opzetten hiervan.

  • lees hier het hele rapport

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo