Nieuws van Bonaire

Werkgevers Bonaire bezorgd over effecten sterke verhoging minimumloon

KRALENDIJK – Tijdens de recente bijeenkomst van de Centraal Dialoog heeft de Business Federation Bonaire (BFB) haar zorgen geuit over de mogelijke aanzienlijke verhoging van het Wettelijk Minimum Loon (WML) op Bonaire.

Het rapport van de Commissie Sociaal Minimum (Caribisch Nederland) stelt voor om het WML aanzienlijk te verhogen tot een niveau van 1.750 USD per maand. “Hoewel het nastreven van een sociaal minimum nobel is, mogen de mogelijke gevolgen voor de lokale bedrijven niet worden onderschat. Sterker nog, in de bijlagen bij het Rapport van de Commissie Sociaal Minimum wordt gewaarschuwd dat een te forse verhoging van de onderstand en het wettelijk minimumloon aanzienlijke nadelige gevolgen kan hebben voor de economie, de overheidsuitgaven en het bedrijfsleven”, zegt BFB op donderdag.

De BFB wijst ook op het gevaar van een loon-prijsspiraal als gevolg van de verhogingen, waarbij de prijzen stijgen en de koopkracht van zowel werknemers als bedrijven onder druk komt te staan. Daarnaast zou een aanzienlijke verhoging van het WML de concurrentiepositie van Bonaire ten opzichte van omliggende eilanden, zoals Curaçao en Aruba, verslechteren.

Rekening

Binnen de BFB leeft nu het gevoel dat werkgevers de rekening gepresenteerd krijgen voor het aanpakken van armoedeproblematiek. “De BFB heeft alternatieve voorstellen gepresenteerd die hetzelfde doel beogen, namelijk het creëren van een fatsoenlijk bestaansminimum voor iedereen, zonder dat de kosten hoofdzakelijk bij werkgevers komen te liggen”. De BFB dringt dan ook aan op uitgebreid onderzoek naar de gevolgen van de voorgestelde maatregelen voor lokale bedrijven, werkgelegenheid en economie. Het is van cruciaal belang dat deze gevolgen volledig in kaart worden gebracht voordat definitieve beslissingen worden genomen.

Dialoog

De BFB roept beleidsmakers op om in dialoog te treden met de bedrijfssector en gezamenlijk oplossingen te vinden die zowel werknemers als bedrijven ten goede komen. De BFB benadrukt dat de bedrijfssector bereid is constructief bij te dragen aan het bereiken van een sociaal minimum op Bonaire.

De BFB zegt zich te blijven inzetten voor een gezonde en welvarende economie op het eiland en zal nauwlettend volgen hoe de voorgestelde maatregelen zich ontwikkelen.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo