Nieuws van Bonaire

Burgers moeten effect nieuw BC voelen in huis, portemonnee en hart

KRALENDIJK- De drie partijen die samen de nieuwe bestuurscoalitie gaan vormen, hebben op vrijdagmiddag informatie gegeven over de uitgangspunten van het nieuwe lokale bestuur. De partijen zijn PDB, M21 en fractie Vrolijk.

Alle vijf aanwezige raadsleden vertelden wat hun motiveert om deel uit te maken van een nieuwe coalitie. PDB leider Clark Abraham beet namens de vijf raadsleden de spits af met een korte opening. “Wat voor zin heeft het als het eiland vooruitgaat, maar haar burgers niet”, vroeg Abraham zich af. 

Hoewel Abraham ook aangaf dat het besturen van het eiland niet eenvoudig zou zijn, heeft de nieuwe coalitie als ambitie dat elke burger een verschil moet gaan merken. “De burgers moeten het verschil gaan voelen in hun huis, in hun portemonnee én hun hart”, aldus Abraham. 

Tastbaar

Daisy Coffie van M21 gaf aan dat er concrete resultaten geboekt moeten worden. “We willen samen niet alleen de eindstreep behalen in 2027, maar we willen ook tastbare en voelbare resultaten behalen. 

Cyrill Vrolijk op zijn beurt gaf aan dat voor de nieuwe coalitie van belang is dat er oprecht en eerlijk gewerkt gaat worden voor de bevolking. “Overal waar ik gewerkt heb, heb ik gezworen dat naar eer en geweten te doen. Maar langzamerhand had ik het gevoel dat het bestuur van ons eiland niet goed bezig was. Dat is de reden waarom ik besloten heb mijn steun aan de vorige coalitie te onttrekken”. 

Rocargo

Vrolijk gaf ook aan dat het geen zin heeft om achteruit te blijven kijken. “We moeten nu vooruit kijken naar wat beter gaat worden”. 

Vijftig punten

De nieuwe coalitie heeft een bestuursakkoord gepresenteerd met vijftig concrete punten, waarin de komende bestuursperiode aan gewerkt zal worden. Binnen enkele dagen zal ook bekend worden wie de nieuwe gedeputeerden zullen zijn. “Er moet een procedure worden gevolgd om te komen tot de benoeming van gedeputeerden en dat proces loopt al”. 

Het bestuursakkoord heeft de titel Hustu i Duradero meegekregen, ofwel eerlijk en duurzaam.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo