Nieuws van Bonaire

Lokale afdeling Certified Fraud Examiners Dutch Caribbean opgericht

WILLEMSTAD – Recent is het Dutch Caribbean afdeling van de “Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)” opgericht. Volgens betreffende ACFE-leden, betekent de oprichting een belangrijke stap voorwaarts in de collectieve strijd tegen fraude in de lokale economieën. 

De lokale afdeling heeft tot doel een platform te bieden voor netwerken, kennisdeling en vaardigheidsontwikkeling om een gezamenlijke aanpak van fraude(preventie) te bevorderen. Met de steun van andere ACFE-leden en de goedkeuring van ACFE Internationaal, zal de afdeling een omgeving creëren voor het uitwisselen van inzichten en beste praktijken om fraude te bestrijden. 

Het ACFE Dutch Caribbean Chapter richt zich niet alleen op leden, maar ook op trainingen en het informeren van het brede publiek over fraude trends. Dit chapter omvat de volledige Dutch Caribbean en bevordert samenwerking en kennisdeling in de hele regio. 

Bestuur

Het bestuur van de afdeling bestaat uit Benno van Leeuwen (president), Ruud de Dood (vice president), Dieudonné (Neetje) van der Veen (secretaris), Jos Leppers (penningmeester), Wim Nijdam (trainingscoördinator) en Nadyerda Wall. 

Deel dit artikel