Nieuws van Bonaire

Eilandsraad Bonaire wil aanpassing begroting voor financiering BONLAB

KRALENDIJK – De eilandsraad van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) wil een bedrag van 2,5 miljoen dollar reserveren voor de benodigde financiering van BONLAB, het laboratorium dat eigendom is van de eilandelijke overheid. Het staat echter onder druk vanwege de opstelling van Jeugd en Zorg Caribisch Nederland (ZJCN), die er de voorkeur aan geeft dat het laboratorium opgaat in de Fundashon Mariadal.

De hele situatie rondom het BONLAB leidde af en toe tot verhitte discussies tussen de leden van de Eilandsaad aan het Bestuurscollege. Het BC wees verwijten af, als zou zij de situatie bij BONLAB op haar beloop laten. 

Uiteindelijk werd een verzoek tot amendement ingediend door 5 leden van de Eilandsraad, om 2.5 miljoen dollar over te hevelen van de algemene reserve, naar de bestemmingsreserve voor kosten bij BONLAB, waarmee in elk geval de salariskosten zijn veiliggesteld. 

Cft

Alvorens de eilandsraad over het amendementsvoorstel kan stemmen, dient eerst een spoedadvies te worden gevraagd aan het CFT, dat daarover binnen drie dagen moet adviseren. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo