Nieuws van Bonaire

Unkobon dringt aan op implementatie van sociaal minimum volgens aanbevelingen Commissie Thodé

KRALENDIJK – De Commissie Thodé, aangesteld door de regering om het sociaal minimum voor de BES-eilanden (Bonaire, Saba, en Sint-Eustatius) te onderzoeken, heeft haar bevindingen gepresenteerd. Uit het rapport blijkt dat een derde van de inwoners van de BES-eilanden al jarenlang onder het minimumloon of met een ontoereikende uitkering leeft. Unkobon, de consumentenbond van Bonaire, dringt er bij de regering op aan de aanbevelingen van de commissie over te nemen, waaronder een verhoging van het minimumloon en aanpassingen in sociale uitkeringen. Verder pleit Unkobon voor het instellen van een taskforce die voor de zomer van 2024 zorgt voor de invoering van het sociaal minimum.

De commissie benadrukt in haar rapport het fundamentele recht van alle inwoners van Nederland, inclusief de BES-eilanden, op een waardig bestaan volgens de grondwet en internationale verdragen. De aanbevelingen omvatten onder andere tegemoetkomingen voor werkgevers, betaalbaar openbaar vervoer, en gratis kinderopvang. Unkobon, die al jaren strijdt voor een menswaardig bestaan op de BES-eilanden, had eerder een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse Staat vanwege het ontbreken van een dergelijk sociaal minimum.

Nu, met de duidelijke aanbevelingen van de Commissie Thodé, hoopt Unkobon op een snelle actie van de regering en dringt erop aan dat de Tweede Kamer hierop toeziet. De commissie onderstreept dat verdere vertraging in de implementatie van haar voorstellen niet getolereerd zou moeten worden door de regering of de Tweede Kamer. ” De regering kan niet opnieuw de bevindingen van een door haarzelf ingestelde commissie negeren of aansturen op verder uitstel. De Kamer mag dat nu niet meer laten gebeuren.  De politiek is aan zet!” Aldus een schrijven van de bond.

Deel dit artikel