Nieuws van Bonaire

Zeven op de tien Bonairiaanse jongeren doen mee aan groot gezondheidsonderzoek

KRALENDIJK – Circa 70% van de Bonairiaanse scholieren en studenten tussen de 13 en 17 jaar heeft in september deelgenomen aan een groot onderzoek naar hun gezondheid, uitgevoerd door de afdeling Publieke Gezondheid in samenwerking met de Pan American Health Organization (PAHO). De jongeren werden gewogen, gemeten en vulden anoniem vragen in over onderwerpen als (cyber)pesten, drugs, gevoelens, seksualiteit en levensstijl.

Het onderzoek, dat wereldwijd wordt gehouden door PAHO, heeft op Bonaire als doel om inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van jongeren. Michael Mercuur, interim-hoofd van de Publieke Gezondheid, uitte zijn dank aan de deelnemende jongeren en alle betrokken organisaties. Hij benadrukte het belang van de verkregen informatie voor toekomstig beleid.

De jongeren toonden zich kritisch tijdens het onderzoek, met vragen over de dubbele vraagstelling en de waarborging van hun privacy. De ingevulde antwoordbladen zijn voor verwerking naar Genève verstuurd, in afgesloten enveloppen. De resultaten worden in januari 2024 verwacht, waarna de deelnemers geïnformeerd zullen worden over de uitkomsten.

Deel dit artikel