Nieuws van Bonaire

Strikte maritieme controles tijdens 56ste Bonaire Regatta

KRALENDIJK – De 56ste editie van de Bonaire Sailing Regatta is van start gegaan, en de Multidisciplinaire Maritieme Hub Bonaire (MMHB) zet zich opnieuw in voor de veiligheid van Bonaire. Tijdens het evenement zullen de Douane, Koninklijke Marechaussee (KMar), Kustwacht, Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN), en het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) gezamenlijk toezicht houden en controleren op naleving van wet- en regelgeving.

Deze diensten zullen elkaar ondersteunen bij de uitvoering van hun taken en extra inzet leveren voor mogelijke noodhulp. Het toezicht en de controles zullen plaatsvinden in de wateren tussen Curaçao en Bonaire, rondom Bonaire, en in Kralendijk.

Douane

De Douane zal toezicht houden op grensoverschrijdend goederenverkeer en controleren of de juiste procedures bij in-, uit- en doorvoer worden gevolgd. Tevens wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van verboden goederen.

Koninklijke Marechaussee (KMar)

Verantwoordelijk voor grensbewaking, controleert de KMar de toegangsvoorwaarden van personen en draagt bij aan de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit.

Kustwacht

De Kustwacht voert controles uit op de geldigheid van scheepsdocumenten, zoals registratiekaarten en vaarvergunningen, voor het gebied van Bonaire. Daarnaast controleert de Kustwacht het aantal personen aan boord van een vaartuig volgens de keuringskaart en handhaaft de openbare orde en veiligheid.

Deel dit artikel