Nieuws van Bonaire

Caribische landen praten over verdeling 200 miljoen euro voor slavernijverleden

PHILIPSBURG – Tijdens een bijeenkomst op Sint Maarten is de verdeling van het budget van 200 miljoen euro dat Den Haag beschikbaar stelt na de excuses voor het slavernijverleden besproken. Elk gebied, waaronder Nederland, Suriname en het Caribisch deel, krijgt maximaal 66 miljoen euro toegewezen. Deze fondsen zijn specifiek bestemd voor maatschappelijke initiatieven en beleidsversterking.

De Catshuissessie op Sint Maarten bood een platform voor deze essentiële discussie, waarbij vertegenwoordigers uit de betrokken regio’s, behalve Suriname, aanwezig waren. Naast de financiële verdeling werden er ook andere onderwerpen besproken, zoals het slavernijverleden en de voortgang van verschillende projecten in de respectieve gebieden.

De bijeenkomst werd geopend door staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties en Barbera Wolfensberger, de directeur-generaal voor Cultuur en Media.

De sessie werd geïnitieerd door de Nederlandse overheid en richtte zich op het bevorderen van de samenwerking tussen de eilanden op dit onderwerp. Op de eerste dag presenteerden de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hun bevindingen, gevolgd door een panelgesprek. Dit bood genodigden de kans om updates te delen over de voortgang van hun eigen eiland in relatie tot het slavernijverleden.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo