Nieuws van Bonaire

Onvoldoende data en modellen voor effectieve aanpak armoede in Caribisch Nederland

WILLEMSTAD – Uit het rapport ‘Een waardig bestaan’ van de commissie Sociaal Minimum blijkt dat veel inwoners van Bonaire, Saba en Sint Eustatius dagelijks moeten overleven. De commissie, onder leiding van oud-gezaghebber Glenn Thodé, stelt een reeks maatregelen voor om dit aan te pakken. Maar het exacte kostenplaatje voor de implementatie van deze maatregelen is onduidelijk door een gebrek aan specifieke rekenmodellen en data voor de eilanden.

Thodé gaf tijdens de persconferentie aan dat zijn onderzoek stuitte op het feit dat er geen rekenmodellen bestaan voor de eilanden in Caribisch Nederland, zoals die er wel zijn voor Nederland. Daarnaast is er te weinig data beschikbaar over onder andere wie het wettelijk minimumloon ontvangt en de kosten van huisvesting op de eilanden.

Minister Carola Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen benoemde het bedrag van 32 miljoen als al eerder toegezegde financiering voor een aantal maatregelen. Maar ze wil eerst de specifieke maatregelen onderzoeken om te zien welke kosten hieraan verbonden zijn.

Thodé zegt met enige urgentie om niet te wachten met maatregelen omdat cijfers nog niet duidelijk zijn “Doe dit meteen, begin met implementatie en vooral draai aan de knoppen die nu al bestaan.”

Schouten gaf aan dat de relatie tussen het wettelijk sociaal minimum en uitkeringen hierbij van belang is. De commissie heeft eerder al voorgesteld dit minimum te verhogen naar 85 procent van het wettelijk minimumloon om het verschil met uitkeringen te verkleinen. Dat is ruimer dan de norm van 75 procent, zoals die in Nederland geldt.

Thodé, voormalig gezaghebber, erkende dat armoede toen al een probleem was, maar het ontbreken van duidelijke informatie maakt het moeilijk om gericht beleid te formuleren. Met het huidige rapport hoopt hij dat beleidsmakers een helderder beeld krijgen, ondanks dat er nog veel onbekende variabelen zijn.

Zowel de commissie als de minister onderstrepen het belang van snelle actie en het ontwikkelen van specifieke modellen en het verzamelen van meer data voor Caribisch Nederland. Het doel is een effectiever beleid te realiseren en de levenskwaliteit voor de inwoners van de eilanden te verbeteren.

Download hier het rapport

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo