Nieuws van Bonaire

Feestelijke bijeenkomst in kader van aankoop Plantage Fontein op Bonaire

KRALENDIJK – Op woensdag is stilgestaan bij de aankoop van de historisch waardevolle voormalige Plantage Fontein. Het gaat om een investering van 3,4 miljoen dollar, waarvan 2,4 miljoen is bijgedragen door het Rijk en 1 miljoen door het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB). 

Het gebied is nu eigendom van de lokale overheid, met als doel dat het terrein toegankelijk is voor de bevolking en bezoekers. Ondanks een zekere verwaarlozing over de afgelopen jaren, trekt het gebied nog altijd veel belangstellenden. 

Aanwezig bij de happening was Minister Christianne van der Wal Zeggelink. De minister sprak de wens uit dat de locatie in handen van de gemeenschap blijft en behouden blijft in zijn huidige structuur. 

Gedeputeerde Hennyson Thielman benadrukte de historische waarde van Fontein en de rijke geschiedenis die het kent, van inheemse aanwezigheid tot vakbondsstakingen en picknicks uit het verleden. 

Gedeputeerde Jolinda Craane vertelde kort iets over het proces dat tot de aankoop heeft geleid. Craane zei het belangrijk te vinden het terrein weer in ere te herstellen, maar wel met behoud van het karakter. 

Erkentelijk

Rocargo

Tijdens de bijeenkomst werd stilgestaan bij de inzet van FuHiKiBo en Bòi Antoin ten behoeve van de aankoop en er werd een erkenning uitgereikt aan Buchi Frans voor diens jarenlange toewijding aan het onderhoud van het terrein dat nu weer in overheidseigendom is overgegaan.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo