Nieuws van Bonaire

Minister van der Wal op werkbezoek in Caribisch Nederland voor natuur en samenwerking

KRALENDIJK – De minister voor Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal, brengt van 3 tot en met 8 oktober a.s. een bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Vanaf 8 oktober tot 12 oktober zal minister van der Wal vertegenwoordigd worden door Directeur-Generaal Natuur en Visserij, Donné Slangen.

De reis staat in het teken van het Natuur- en milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030, de internationale conferentie op Aruba over bescherming van biodiversiteit in de Caribische regio, en het versterken van de samenwerking tussen de landen van het Koninkrijk. 

Rocargo

De bewindsvrouw bezoekt tijdens haar reis Bonaire en Aruba. Daarnaast zal de Directeur-Generaal Saba en Sint-Eustatius bezoeken. Tijdens haar bezoek wil de minister graag zien hoe het met de natuur gaat op de eilanden en gaat zij in gesprek met betrokkenen over de voortgang en uitvoering van het Natuur- en milieubeleidsplan. Op Aruba neemt zij deel aan het ministeriële gedeelte van de bijeenkomst van de Cartagena Conventie voor de bescherming van biodiversiteit in de Caribische regio. 

Programma onderdelen

Hieronder staan een aantal hoogtepunten uit het programma.

Het werkbezoek start op Bonaire, waar de minister een bezoek brengt aan het mangrovegebied en herbebossingslocaties. Zij kijkt uit naar een bezoek aan plantage Fontein, een mooi voorbeeld van natuurontwikkeling op Bonaire.

Op Aruba hoopt de minister samen met de ministers van Sint-Maarten, Curaçao en Aruba een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van landbouw, natuur, veterinaire en internationale zaken te ondertekenen. De drie landen gaan kennis delen en samenwerken bij o.a. onderzoek, internationale bijeenkomsten en het maken van een National Biodiversity Strategic Action Plan voor uitvoering van de internationale afspraken die tijdens de COP15 Biodiversiteit in Montréal in december 2022 zijn gemaakt. 

Verder neemt minister Van der Wal op Aruba deel aan de High Level Session van de COP-17 van de Cartagena Conventie. Deze conventie richt zich op het beschermen van de mariene biodiversiteit in de Caribische regio door bijvoorbeeld het aanwijzen van beschermde gebieden en plant- en diersoorten. 

De minister zal ook het Memorandum of Understanding (MoU) steunen voor de instelling van een coördinatiemechanisme ter bevordering van integraal oceaanbeheer in de Caribische regio. 

Op Saba opent de Directeur-Generaal Slangen namens de minister het wet laboratory voor het project voor koraalherstel. Dit project is opgenomen in het Natuur- en milieubeleidsplan en in de uitvoeringsagenda van Saba. Ook Sint-Eustatius zal gebruik maken van het laboratorium voor de uitvoering van hun koraalherstelproject.  

Rocargo

Het werkbezoek aan Caribisch Nederland wordt afgesloten met een bezoek aan Sint-Eustatius, waar onder meer aandacht is voor erosie (o.a. door vrij grazende geiten), herbebossing en koraalherstel. 

Deel dit artikel