Nieuws van Bonaire

Eerste gezamenlijke cao voor de zorg op de BES een feit

WILLEMSTAD – Op 27 september jl. hebben de vijf zorgwerkgevers, Fundashon Mariadal, Sint-Eustatius Health Care Foundation, Sint-Eustatius Auxiliary Home Foundation, Mental Health Caribbean en Saba Cares Foundation met de vakbonden, AFBW, ALL for 1 en SUPLUA een principeakkoord gesloten voor de eerste, gezamenlijke, cao voor de zorgorganisaties op de BES; de CAO ZORG BES. 

De cao heeft een looptijd van drie jaar en gaat in op 1 januari 2024. Voor deze cao zijn afspraken gemaakt waarmee de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers worden verbeterd en de vitaliteit van de medewerker wordt versterkt. Verder hebben partijen afspraken gemaakt om gestructureerd en intensief samen te werken aan het arbeidsvoorwaarden- en arbeidsmarktbeleid op de BES. De cao gaat gelden voor ruim 900 medewerkers.

In de nieuwe cao is een salarisverhoging afgesproken van in totaal 9%, krijgt iedere medewerker ongeacht zijn of haar leeftijd 25 vakantiedagen per jaar en jaarlijks een vitaliteitsbudget van USD 850 ter beschikking. Dit budget kan door de medewerker worden gebruikt om de eigen vitaliteit te ondersteunen, dit op een wijze die hij of zij zelf wenst. Verder zijn de regelingen van de vijf organisaties, die onderling veel verschillen kenden, zoveel mogelijk geharmoniseerd. Dat betekent dat medewerkers van de zorgorganisaties met dezelfde functie, gelijk worden beloond. En het betekent dat arbeidsvoorwaarden geen beletsel meer vormen om bij een andere zorgorganisatie op de BES te gaan werken. Daarmee levert de nieuwe cao ook een bijdrage aan de arbeidsmobiliteit en wordt concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegengegaan.

Samen

In de conferentie “Together we are stronger” die door partijen in juli 2022 op St.- Maarten is gehouden, was uitgesproken dat de personeels – en arbeidsmarktvraagstukken waarmee ieder eiland te maken heeft alleen gezamenlijk, in BES-verband, echt effectief kunnen worden opgepakt. Met de nu concreet gemaakte afspraken, wat zal leiden tot de invoering van de CAO ZORG BES, is een langgekoesterde wens van cao-partijen uitgekomen. Een wens die al in 2010 is geuit en waar vanaf dat moment aan is gewerkt.

De nieuwe gezamenlijke cao markeert volgens betrokken partijen geen eindpunt, maar juist een start. In de CAO ZORG BES hebben de cao-partijen hun gezamenlijke ambitie vastgelegd. Gelijkwaardigheid en passend vormen hierbij de spil, inclusief het streven om Bonaire, Saba en Sint-Eustatius een gelijkwaardig deel van Nederland te laten zijn. De CAO ZORG BES moet nadrukkelijk bijdragen aan kwalitatieve goede zorg aan de bewoners van de BES. Nu en in de komende jaren. Dit door personeel dat goed opgeleid is (en blijft), met een cao die goede, concurrerende, arbeidsvoorwaarden kent en een bijdrage levert aan de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.

1200

Financiering

Bij de ambities hoort volgens de partijen ook een passende financiering. “Het realiseren daarvan is de eerste concrete stap die door partijen zal worden opgepakt. En daarnaast zullen zij gesprekken aangaan met zorgorganisaties die hebben aangegeven te willen aansluiten bij deze cao”.

Het gesloten akkoord wordt nu op korte termijn aan de achterbannen van de partijen voorgelegd.

Deel dit artikel