Nieuws van Bonaire

Jan Helmond herbenoemd als waarnemend Rijksvertegenwoordiger voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

KRALENDIJK – De ministerraad is het er unaniem over eens: Helmond wordt opnieuw benoemd als waarnemend Rijksvertegenwoordiger voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Hij vervult deze belangrijke rol sinds november 2017 en zal zijn taak voortzetten na bekrachtiging van het Koninklijk besluit op 8 november van dit jaar.

De herbenoeming van Jan Helmond, zij het voorlopig, komt voort uit de noodzaak om de wettelijke taken van de (waarnemend) Rijksvertegenwoordiger zonder onderbreking uit te kunnen voeren. Deze aanstelling fungeert als een tijdelijke oplossing totdat het wetsvoorstel Herzieningswet WolBES en FinBES wordt goedgekeurd. Dit voorstel stelt voor om de functie van (waarnemend) Rijksvertegenwoordiger te laten vervallen, met als gevolg dat de bijbehorende taken elders zullen worden ondergebracht.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo