Nieuws van Bonaire

Norbert Tadema (M21): overheid Bonaire moet handhavend optreden inzake hondenprobleem

KRALENDIJK – In een recente Eilandsraadvergadering van 12 september 2023 heeft de M21-fractie het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) opnieuw aangespoord om actie te ondernemen met betrekking tot het hondenprobleem op Bonaire. 

Een werkgroep, opgericht in maart 2022, moest de problematiek in kaart brengen en aanpakken. Echter, zo stelt M21, blijkt uit antwoorden van het OLB dat het hondenprobleem niet serieus wordt genomen. 

“De werkgroep heeft geen nieuw onderzoek uitgevoerd, maar teruggrepen op een oud onderzoek uit juli 2021. Bovendien blijft de werkgroep herhalen dat het probleem complex is en tijd vergt voor een oplossing”, zegt Tadema onder andere.

Arubaanse aanpak

 M21 dringt er bij het openbaar lichaam Bonaire op aan om Aruba als voorbeeld te nemen en snel actie te ondernemen om het hondenprobleem aan te pakken.

Op Aruba heeft men een ‘Hondeneenheid K9’ opgezet en strengere handhaving ingevoerd. Het resultaat is strenger toezicht op het gedrag van honden, hoge boetes voor overtredingen, en zelfs inbeslagname van dieren.

M21 benadrukt dat de huidige wetgeving uit 1998 onmiddellijk kan worden toegepast en roept op tot een grootschalige voorlichtingscampagne via sociale media, radio, kranten, en televisie, zodat hondeneigenaren op de hoogte zijn van aankomende handhaving. 

De roze partij zegt te pleiten voor concrete en onmiddellijke actie om het dierenwelzijn op Bonaire te verbeteren en belooft de situatie kritisch te blijven volgen. 

Deel dit artikel