Nieuws van Bonaire

Milieuonderzoek bij bedrijven op Bonaire van start op 26 september

KRALENDIJK – Een belangrijk milieuonderzoek gaat van start op Bonaire op 26 september 2023, gericht op de bedrijfssector. Dit onderzoek heeft als doel om de genomen maatregelen en milieuvriendelijke voorzieningen in kaart te brengen die bedrijven hebben geïmplementeerd om de kans op schadelijke milieueffecten te minimaliseren of volledig uit te bannen.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door milieu-inspecteurs van Omgevingsdiensten Nederland en de Directie Toezicht en Handhaving. Het betreft een actualisatie van eerder uitgevoerde onderzoeken.

De activiteiten van bedrijven kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor het milieu, zoals de productie van afval, afvalwater, geluidsoverlast en het gebruik van schadelijke stoffen voor de omgeving. Om deze impact te verminderen, zijn strikte milieuvoorschriften vereist. Deze voorschriften zijn vastgelegd in het Inrichtingen en activiteitenbesluit BES (IAB BES), dat naar verwachting op 1 januari 2024 van kracht wordt. Het onderzoek zal in totaal ongeveer 8 weken in beslag nemen.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo