Nieuws van Bonaire

Kalli de Meyer gaat directieteam STINAPA versterken

KRALENDIJK – Het Bestuur van STINAPA Bonaire heeft Kalli De Meyer aangenomen als de nieuwe Directeur Natuurbehoud.

De Meyer zal zich vooral richten op het efficiënte en effectieve beheer van de parken van STINAPA, evenals de Natuur Unit. Ze zal daarvoor onder andere ondersteuning bieden aan de parkbeheerders, training en begeleiding verzorgen voor senior medewerkers, capaciteitsopbouw ondersteunen en de organisatie naar buiten vertegenwoordigen. 

De Meyer heeft meer dan dertig jaar ervaring op Bonaire en heeft gewerkt aan natuurbescherming en beheer, zowel lokaal als internationaal. 

Human Resources

Naast de benoeming van De Meyer is Arantza Jansen aangesteld als Human Resource Adviseur bij de natuurorganisatie.  

Deel dit artikel