Nieuws van Bonaire

Zes mini-expedities moeten inzicht bieden in walvispopulatie ABC-eilanden 

WILLEMSTAD – Caribbean Cetacean Society (CCS) organiseert voor de eerste keer de wetenschappelijke walvis- en dolfijnexpeditie genaamd Ti Whale An Nou, op Aruba, Bonaire en Curaçao. Het onderzoeksprogramma is verdeeld in 6 mini-expedities en vindt plaats van 10 oktober tot 29 oktober. CCS moedigt bewoners van de ABC-eilanden aan om deel te nemen en te leren van deze unieke gebeurtenis.  

“De expeditie is geen toeristische attractie om walvissen en dolfijnen te spotten, maar een onderzoekscampagne. De resultaten van de expeditie zal bijdragen om in kaart te brengen wat nodig is om deze bedreigde dieren beter te beschermen tegen alle bedreigingen waarmee zij worden geconfronteerd als gevolg van menselijke activiteiten”, vertelt Jeffrey Bernus, medeoprichter van CCS. Naast walvissen en dolfijnen, gaat CCS dit keer ook zeevogels observeren. Momenteel is nauwelijks data beschikbaar over zeevogels in het Caribisch gebied. Alle waarnemingen worden na de expeditie gedeeld met en overheden in het Caribisch gebied. 

Voor elke onderzoeksmissie zal het schip drie dagen op zee blijven om de aanwezigheid van walvissen en dolfijnen te monitoren. Deelnemers van de expeditie helpen de bemanning van het schip met het waarnemen van walvissen, dolfijnen en zeevogels en het fotograferen van de dieren. Ze geven ook ondersteuning met gegevensverzameling, zoals weersomstandigheden en aanwezigheid van schepen. Ervaring met deze werkzaamheden is geen criteria voor deelname, iedereen kan zich registeren. Alleen een kleine vergoeding voor voedsel is vereist. Registratie is tot 21 september mogelijk via de webpagina www.ccs-ngo.com/ti-whale-an-nou. 

Elke onderzoeksmissie draagt bij aan de verbetering van de capaciteitsopbouw in het Caribisch gebied. Professionals die werkzaam zijn op het gebied van natuurbeheer – en behoud worden opgeleid in de wetenschap van zeezoogdieren. Deze ABC-expeditie is toegewijd aan Paul Hoetjes. Paul Hoetjes heeft diversie functies vervuld in het kader van natuurbeheer en behoud voor de Nederlands-Caribische regio. Hij was een van de medeoprichters van het Yarari Marine Mammal and Shark Sanctuary en was een van de inspiratoren voor het oprichten van de Caribbean Cetacean Society. 

Driejarig programma

Ti Whale An Nou is gefinancierd door het Wereld Natuur Fonds en het is onderdeel van een driejarig programma. De afgelopen drie jaar zijn alle eilanden tussen Grenada en Anguilla, inclusief de Franse, Nederlandse en Engelse eilanden, gemonitord. Vanaf dit jaar worden ook de ABC-eilanden opgenomen in dit meerjarige regionale programma. 

Voor meer informatie, neem contact op met Stacey Mac Donald, vertegenwoordiger van het Wereld Natuur Fonds via smacdonald@wwf.nl  

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo