Nieuws van Bonaire

M21: Gedeputeerde Thielman handelde niet integer en moet eer aan zichzelf houden

KRALENDIJK – De politieke partij M21 zegt bij monde van haar fractieleider Daisy Coffie dat gedeputeerde Hennyson Thielman van Infrastructuur de wet heeft overtreden en daarnaast niet integer heeft gehandeld. De partij roept Thielman op publiek excuus aan te bieden voor zijn handelwijze. 

De kritiek van Coffie heeft betrekking op het feit dat het aan Thielman gelieerde bedrijf Hype Event Planner activiteiten organiseerde in een gebouw dat niet over een bouwvergunning beschikte. Thielman ontkende in de eilandsraad geluiden als zou het bedrijf niet beschikken over de benodigde vergunningen en deed die beschuldigingen af als ‘dorpspolitiek’. 

Thielman ging echter nog een stapje verder, door de gezaghebber uit te dagen onderzoek te laten doen naar die zaak. Het onderzoek, waarvan de resultaten op 5 september jl. bekend werden gemaakt, stelt vast dat het bewuste bedrijf inderdaad niet over een bouwvergunning beschikt. 

“Gedeputeerde Thielman heeft voor verwarring gezorgd en een verkeerde indruk gecreëerd bij zowel de Eilandsraad als de Bonairiaanse bevolking, door te bluffen en de gezaghebber te vragen een onderzoek te doen naar de status van hun vergunningen, terwijl de gedeputeerde heel goed op de hoogte was van het feit dat hun bedrijf niet over een bouwvergunning beschikte op de genoemde locatie”.

Tegen de wet

Coffie stelt dat de handelwijze van Thielman niet alleen niet integer is, maar ook indruist tegen de wet. Wat de zaak volgens Coffie extra pikant maakt, is dat de gedeputeerde van Infrastructuur zelf verantwoordelijk is voor de afgifte van de bewuste vergunningen. Hierdoor is er, volgens de leider van de roze partij, ook gelijk sprake van mogelijke belangenverstrengeling. 

“Gaat het om een ernstige kwestie? Het antwoord is ‘ja’, omdat het hier gaat om overtreding van onze regels met medeweten van de gedeputeerde”, aldus Coffie.

Volgens Coffie rest Thielman niets anders dan publiekelijk excuus te maken voor de gemaakte fout en vervolgens te bezien in hoeverre hij nog de steun geniet van het eilandelijke parlement. 

Deel dit artikel