Nieuws van Bonaire

Gezaghebber Oleana staat ook stil bij uitdagingen gedurende viering Dia di Boneiru

KRALENDIJK – Gezaghebber Reynold Oleana stond tijdens zijn toespraak voor de viering van de dag van Bonaire niet alleen stil bij de zegeningen van het eiland, maar hij sprak ook over enkele uitdagingen die er liggen. 

De opmerkingen van Oleana sloten aan bij eerdere opmerkingen die hij maakt als onderdeel van de zogeheten gezag driehoek samen het met Openbaar Ministerie en het hoofd van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN).

Hoewel Oleana aangaf dat maar 15% van het eiland is bewoond, het de afgelopen jaren duidelijk drukker was geworden op het eiland, met de uitdagingen die dat met zich meebrengt. “Er is niet alleen meer verkeer, maar er zijn ook meer ongelukken, er zijn meer mensen en een grotere woningnood, er zijn meer kinderen een grotere behoefte aan scholen”, zo merkte de gezaghebber op. 

Rust en veiligheid

De eerste burger verwees in zijn speech ook naar een rapport dat meer dan dertig jaar geleden werd opgesteld, waarin werd gepleit voor de ontwikkeling van het eiland met behoud van cultuur en natuur op het eiland. “Ruim dertig jaar later zou ik aan behoud van cultuur en natuur ook ‘rust’ en ‘veiligheid’ willen toevoegen”, aldus Oleana. 

De gezaghebber noemde ook een lange lijst op, van rechten die alle burgers op het eiland zouden moeten hebben, ongeacht hun komaf. Volgens Oleana gaat het dan om zaken als zorg en onderwijs, de juiste informatie van overheidsinstanties, onderdak, stroom, water, internet, vrije meningsuiting, het kiezen van de partner die men wil en om met respect behandeld te worden.

Rocargo

Oproep

Na het opnoemen van de rechten van alle burgers, deed gezaghebber Oleana een concrete oproep aan burgers een bijdrage te leveren, die alles te verwezenlijken, door er als burgers samen de schouders onder te zetten. 

“Samen vormen we een gemeenschap. Laten wij er samen onze schouders onder zetten. Ik wens iedereen een fijne dag van Bonaire!”

TOESPRAAK VAN DE GEZAGHEBBER OP ‘DIA DI BONEIRU’ SEPTEMBER 2023

SAMEN VORMEN WIJ EEN GEMEENSCHAP

Een thema die mij in ieder geval heeft geïnspireerd en mij diep heeft laten nadenken over hoe onze samenleving in werkelijkheid in elkaar zit?

Tijdens mijn zoektocht en voorbereidingswerk heb ik enkele cijfers en feiten gevonden, die ik vandaag met jullie wil delen op ‘Dia di Boneiru’ (Bonairedag). 

Wij hebben momenteel een bevolking van 24.719 inwoners. Van deze inwoners zijn 33% op Bonaire geboren en de rest is niet op Bonaire geboren. Naast het aantal inwoners heb ik vast kunnen stellen dat er op deze rots van nauwelijks 288 km², 75 verschillende nationaliteiten wonen. Dit betekent dat wij een multiculturele samenleving vormen.

Een groot gedeelte van de Bonairiaanse bodem is niet bewoond. Om exact te zijn: nauwelijks 15%, het gedeelte dat uit waterlichamen bestaat niet meegerekend, is bewoond. Een groot gedeelte van onze territoriale oppervlakte bestaat uit natuur die puur en uniek is, met een grote verscheidenheid aan planten en dieren. Daarnaast heeft Bonaire een rijke cultuur die veel toeristen trekt.

Van 2010 tot nu toe is onze bevolking gemiddeld met 815 inwoners per jaar gegroeid. Dit zonder de ongedocumenteerden en anderen die voor een korte periode op ons eiland verblijven mee te tellen. Deze ongecontroleerde groei kan onomkeerbare gevolgen hebben en een grote sociaaleconomische impact veroorzaken. 

De laatste tijd hebben wij kunnen constateren dat deze ongebreidelde groei veel uitdagingen met zich meebrengt. Om een paar op te noemen:

 • meer auto’s, meer ongelukken, meer slachtoffers.
 • meer mensen, meer gebrek aan betaalbare woningen en minder rust.
 • meer kinderen die moeilijker een plaats kunnen krijgen op school.
 • meer huizen en meer mensen betekent meer water en stroomverbruik, wat betekent dat de WEB haar capaciteit moet opvoeren en snel ook.
 • meer huisafval met alle gevolgen die dit met zich mee kan brengen.

En zo kunnen wij doorgaan met het opnoemen van (grote) effecten, die te gerelateerd zijn aan de explosieve groei van onze bevolking.

In 1993, 30 jaar geleden dus, heeft één van onze grote staatsmannen een visie geschreven voor Bonaire, getiteld: Groei met behoud van onze natuur en cultuur.

Ik zou vandaag, in 2023, zeggen: laten wij gecontroleerd groeien met behoud van onze natuur, cultuur, rust en veiligheid. Waar elke burger gelukkig is en bijdraagt aan een voorspoedig Bonaire.

Zonder een heldere visie die respectvol wordt toegepast en door de hele samenleving gedragen wordt, zullen wij het authentieke karakter van ons dushi Bonaire kwijt raken. Ik voel een diepe pijn in mijn hart als ik zie dat onze natuur en onze cultuur verloren gaat.

Om onze goede gewoonten te behouden heeft elke burger – ongeacht zijn/haar ras, geslacht, taal, religie, politieke keuzes, sociale afkomst, seksuele voorkeur en economische positie – het volle recht om:

 • op een rechtvaardig inkomen om te kunnen voldoen aan alle basisbehoeften.
 • op onderwijs en gezondheidszorg van hoge kwaliteit. De ongedocumenteerden inbegrepen!
 • om correct en volledig door zijn/haar bestuursorganen geïnformeerd te worden. De overheid moet transparant zijn en de pers vervult een belangrijke rol. Hier wil ik de nadruk op leggen: ZONDER PERS IS ER GEEN DEMOCRATIE!
 • op water, stroom, een woning, internet, goede wegen en betaalbare voeding. 
 • op een waardige behandeling en een respectvolle benadering.
 • op gelijke behandeling. 
 • om in alle vrijheid de partner te kiezen waar hij/zij van houdt. 
 • om zich vrij te kunnen uiten, maar met respect. Niet alles (alle woorden) kan (kunnen) zomaar uitgesproken worden!

Een overheid met haar bestuursorganen die zichzelf respecteren, moeten universele voorwaarden en rechten creëren, zodat er respect, rust, een eerlijke verdeling en welzijn voor iedereen is.

Maar ik, u en wij allemaal hebben de plicht om ons steeds aan de geldende regelgeving te houden om over een gezonde en welvarende samenleving te beschikken. Een multiculturele samenleving vereist meer tolerantie en begrip voor elkaar. Ons eigen goed gedrag dat wij als individu laten zien, maakt van ons een respectvolle samenleving. Daarom bestaan er naast rechten ook plichten die voor ieder van ons gelden.

 1. Laten wij goed zorgen voor elk lid van ons gezin, en hen beschermen, opvoeden en van hen houden. Laat niemand aan zijn lot over. 
 2. Laten wij steeds al onze wetten en regels respecteren en meehelpen corrigeren waar dat nodig is. Vergeet niet dat wij allemaal samen een gemeenschap vormen.
 3. Laten wij elke inwoner en onze bezoekers elke dag opnieuw met respect en waardigheid behandelen.
 4. Laten wij alle vormen van discriminatie bestrijden.
 5. Laten wij goed zorgen voor al onze voorzieningen, stranden, monumenten, natuurlijke rijkdommen en onze normen en waarden hoog houden. 
 6. Laten wij onze goede gewoonten en tradities behouden en versterken.
 7. Laten wij goed zorgen voor de schitterende parel die Bonaire heet.
 8. Laten wij Bonaire schoonmaken en schoonhouden.
 9. Laten wij de autoriteiten respecteren.
 10. Laten wij Bonaire veilig maken en veilig houden. Laten wij een veiliger en voorbeeldiger gedrag laten zien in het verkeer. 
 11. Laten wij een waardig en groot ambassadeur van dit eiland zijn, door onze dag te vieren en onze vlag te hijsen.

Het moment is gekomen om onze krachten, kennis en vaardigheden te bundelen en een gemeenschappelijk gevoel te creëren. Als wij geen krachtig, menselijk keten creëren, is de kans groot dat wij zelfs de strijd tegen klimaatverandering en de controle over de groei van onze bevolking verliezen.

Afrondend wil ik u vragen om te gaan staan, elkaar een hand te geven, elkaar in de armen te sluiten als dat nodig is en u deel te voelen van een welvarende samenleving. Als BURGERVADER reken ik op uw steun om vooruit te blijven gaan.

SAMEN VORMEN WIJ EEN GEMEENSCHAP

Nogmaals een fijne Dia di Boneiru!     

Deel dit artikel

Rocargo

RocargoRocargo