Nieuws van Bonaire

M21 maant BC Bonaire tot concrete actie bij aanpak problematiek loslopende honden 

KRALENDIJK – Politieke partij M21 vraagt middels een brief aan het Bestuurscollege op Bonaire opnieuw aandacht voor wat zij omschrijft als het urgente vraagstuk van de loslopende honden op het eiland. 

De partij wijst er in haar brief nog maar eens op dat bestaande regelgeving met betrekking tot het vraagstuk wordt gehandhaafd. “De lakse aanpak heeft inmiddels geleid tot zorgen over de veiligheid van het publiek en het welzijn van dieren”, zegt de roze partij. 

De partij wijst erop dat bestaande voorschriften, die teruggaan tot 1998, richtlijnen geven voor hondeneigenaren om te voorkomen dat hun dieren onbeheerd achterblijven in openbare ruimtes. “Ondanks deze richtlijnen blijven gevallen van vrij rondlopende honden en incidenten zich voordoen, wat risico’s oplevert voor de gemeenschap en het vee”, zegt de partij daarover. 

Hoewel er al jarenlange besprekingen plaatsvinden tussen dierenorganisaties en lokale autoriteiten heeft gebrek aan concrete actie volgens de partij belemmerd dat er ook concrete vooruitgang is geboekt met de aanpak van het probleem. 

Ook recente inspanningen om een ‘Werkgroep Honden’ op te richten om oplossingen te bieden, hebben nog geen tastbare resultaten opgeleverd.

Handhaving

Dierenbeschermers op het eiland benadrukken dat een goede handhaving van de bestaande regelgeving aanzienlijk zou kunnen bijdragen aan het verminderen van problemen met honden, waaronder bijtincidenten en schade aan vee. Daarnaast is het idee van een ‘dierenpolitie’ voorgesteld om ervoor te zorgen dat er snel wordt gereageerd op zorgen met betrekking tot honden.

“Terwijl het debat voortduurt, wacht de gemeenschap vol spanning op daadkrachtige actie van de lokale autoriteiten om de uitdagingen die loslopende honden op het eiland met zich meebrengen aan te pakken”, aldus M21 in haar brief welke het BC oproept om over te gaan tot concrete actie. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo