Nieuws van Bonaire

Gemiddelde burger zal weinig merken van aanpassingen in belastingwetgeving BES

Van Rij gaat een spoedadvies aanvragen bij de Raad van Staten over de voorgestelde wijzigingen, waarna deze zullen worden voorgelegd aan de Tweede Kamer

DEN HAAG/KRALENDIJK- Staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij (CDA) bereidt een wijziging voor van diverse bepalingen in de Belastingwet BES. Zo is van Rij voornemens een spoedadvies over de aanpassingen te vragen bij de Raad van State, waarna de wijzigingen aan de Tweede Kamer zullen worden voorgelegd. 

Voor de gemiddelde burger zal er, naar verwachting, niet veel veranderen. Toch zitten er enkele venijnige addertjes onder het gras waar met name hotels en eigenaren van bedrijven niet blij mee zullen zijn. 

Een eerste opvallende aanscherping is de verhoging van de vastgoedbelasting voor hotels van 10% naar 12.5%. Hoewel dat misschien niet fors lijkt, gaat het toch om een verhoging van 25% en dat is aanzienlijk. 

Ook wordt er een aanpassing doorgevoerd in het tarief van de opbrengstbelasting; deze wordt verdubbeld van 5% naar 10%. Opvallend is hier vooral de motivering voor de verhoging: De financiering van de verhoging van de belastingvrije som in de loon- en inkomstenbelasting te financieren die per 1/1/2023 verhoogd is. 

Gebruikelijk loon

Waar vooral veel ondernemers last van zullen hebben is de verhoging van het zogenaamde gebruikelijk loon. Dat is het salaris wat directeur/grootaandeelhouders zichzelf aan salaris moeten betalen. 

1200

Er is overigens ook sprake van een aantal voorgestelde versoepelingen. Zo ligt het in de bedoeling dat met elkaar verbonden ondernemingen niet bij elke verrichte ABB aan elkaar hoeven door te berekenen. 

Onbekend

Apart is dat de inhoud van de voorgestelde wijzingen op de eilanden zelf nauwelijks bekend zijn. Voor verschillende politici is de aankondiging dat er wijzingen zullen worden doorgevoerd in de belastingwet BES onbekend. 

De volledige tekst van de voorgestelde wijzigingen vind je hier. 

1200

https://open.overheid.nl/documenten/ronl-dd9782ea0830716aa17b8cfbf757d714a8a81cc2/pdf

Deel dit artikel