Nieuws van Bonaire

BONHATA behaalt belangrijke overwinning in rechtszaak over afvalwaterheffing Bonaire

KRALENDIJK- De rechter heeft het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) op de vingers getikt over het exorbitante tarief van de afvalwaterheffing voor hotels en restaurants. 

De rechter heeft op 9 augustus uitspraak gedaan in een rechtszaak die  door Bonaire Hotel and Tourism Association (BONHATA) namens en met haar leden was aangespannen tegen het OLB. Het OLB was voornemens om per 1 januari 2023 de hotels $ 600,- per kamer per jaar in rekening te brengen en restaurants $ 600,– per keuken voor het lozen van afvalwater in het rioolsysteem. De ingangsdatum van 1 januari 2023 werd na een kort geding opgeschort tot 1 oktober 2023.

De rechter heeft bepaald dat de afvalwaterverordening zoals deze in december 2022 door de Eilandsraad is vastgesteld- in ieder geval strijdig is met de Wet Financiën Openbare Lichamen BES en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De rechter heeft de afvalwaterverordening voor het gedeelte van de heffing voor hotels en restaurants onverbindend verklaard en dit moet daarom buiten toepassing worden gelaten vanaf de inwerkingtreding op 1 oktober aanstaande. 

Criterium

De rechter vindt dat de samenstelling en hoeveelheid van het geloosde afvalwater het criterium zou moeten zijn voor het bepalen van de hoogte van de heffing (volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’, zoals door BONHATA aangevoerd).  Dit in plaats van het door het OLB gehanteerde criterium dat voornamelijk hotels en restaurants voor rioolwaterzuivering zouden moeten betalen.

De rechter heeft bepaald dat de proceskosten door het OLB moeten worden vergoed aan BONHATA. BONHATA is in deze zaak bijgestaan door het advocatenkantoor VANEPS.  

Deel dit artikel

Rocargo