Nieuws van Bonaire

Ingrid Sealy nieuw diensthoofd Shared Service Organisatie Caribisch Nederland

KRALENDIJK – Ingrid Sealy wordt met ingang van 1 november 2023 diensthoofd van de Shared Service Organisatie Caribisch Nederland (SSO-SN). SSO-CN bestrijkt verschillende bedrijfsvoeringsonderdelen voor de RCN organisatie zoals HR, Financiën, Inkoop, Facilitaire Zaken, Communicatie en ICT.

Ingrid is sinds 2021 Unitmanager bij Immigratie- en Naturalisatiedienst Caribisch Nederland (IND CN) op Bonaire en sinds 2023 tevens plaatsvervangend waarnemend Gezaghebber van Bonaire.

Rocargo

Ingrid Sealy (42)  is opgegroeid op Bonaire. In Nederland heeft zij Criminologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit. De liefde bracht haar terug naar Bonaire waar ze de afgelopen 15 jaar werkzaam is geweest in met name het sociaal domein.  Ze heeft diverse managementfuncties bekleed, o.a. bij  Jeugdzorg en Gezinsvoogdij Caribisch Nederland en het Openbaar Lichaam Bonaire en is ook bekend met Saba en Sint Eustatius.   

Eilandskind

In haar meest recente functie, als unitmanager van de IND CN, heeft ze ingezet op klantgericht werken en versterking van de samenwerking binnen de vreemdelingenketen.  Ingrid: “Als eilandskind ben ik bijzonder trots op deze benoeming.  De afgelopen jaren heb ik op zowel de Caribische eilanden als in Nederland prettig samengewerkt met zeer gedreven en kundige collega’s. Door steeds oog te hebben voor onze verschillen én hetgeen ons bindt kunnen wij mooie resultaten neerzetten. Deze bundeling van krachten zal ten goede komen aan de burgers op de eilanden. Ik zal mij er ook de komende jaren met veel energie voor blijven inzetten”.

Directeur RCN Tim Muller: “Ingrid kennen we als een collega met oog voor de mensen, haar teamleden, iemand die resultaatgericht is en die altijd de verbinding aangaat. Ze zal gemist worden bij de IND en bij de ketenpartners. Met deze mooie stap richt ze haar positieve energie vanuit een ander perspectief op de doorontwikkeling van RCN en de SSO in het bijzonder. Ze is de juiste persoon voor de opgaven die er zijn. Ik feliciteer haar van harte. Er zal snel worden gestart met de werving van een nieuw diensthoofd voor de IND”.  

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo