Nieuws van Bonaire

Inwoners Bonaire klagen vooral over OLB bij ombudsman

KRALENDIJK – De meeste klachten die neergelegd worden bij de nationale ombudsman gaan over het Openbaar Lichaam Bonaire, OLB. Dat meldt de website van de ombudsman in Nederland. 

Veel van deze klachten zijn gericht op het feit dat verzoeken en vragen aan het OLB vaak onbeantwoord blijven. Dit heeft geleid tot een algemeen gevoel van ontevredenheid.

Naast klachten over het OLB, zijn er ook klachten en vragen gericht aan de Korps Politie Caribisch Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Sociale Verzekeringsbank, SVB. 

“We hebben signalen ontvangen over de zorgelijke situatie van ouderen op het eiland. Denk aan armoede en een gebrek aan beschikbare voorzieningen. Ook gaven sommige ouderen het signaal af dat ze niet over een e-mailadres of een laptop beschikken waardoor ze moeilijk met instanties kunnen communiceren.”

Daarnaast werd ook de noodzaak van een laagdrempelig juridisch loket regelmatig benadrukt door burgers, aldus de ombudsman.

Coördinator Gaby von Maltzahn: “Ik ben erg blij dat steeds meer mensen ons weten te vinden. En hoewel de gesprekken vaak over moeilijke en belastende onderwerpen gaan, zijn burgers wel veerkrachtig.”

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo