Nieuws van Bonaire

BC Saba nuanceert kritiek van Rijksvertegenwoordiger over gebrek aan informatievoorziening naar Raad

Volgens het BC van Saba wordt de Eilandsraad doorgaans goed op de hoogte gehouden van genomen besluiten. Foto: OLS

THE BOTTOM – Het bestuurscollege van het Openbare Lichaam Saba heeft gereageerd op een brief van waarnemend Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond, waarin deze aandringt op verbeterde informatievoorziening naar de Eilandsraad, als het gaat om beslissingen genomen door het BC. 

Helmond stuurde de brief, met het verzoek een verbeterplan op te leveren, zowel naar het bestuurscollege van Bonaire, als dat van Saba. 

Hoewel het BC van Saba erkent dat zich vertragingen hebben voorgedaan in de informatievoorziening aan het einde van 2022 en het begin 2023, wijzen zij naar ‘capaciteitsproblemen’ als reden voor de stokkende informatievoorziening.  Het BC zegt in een verklaring juist veel waarde te hechten aan juiste informatievoorziening en transparantie. 

“Het BC houdt wekelijkse vergaderingen waarbij verschillende beslissingen worden genomen. Sommige daarvan zijn rechtstreeks van invloed zijn op individuen of werknemers en om reden van privacy niet publiekelijk bekend worden gemaakt. Beslissingen over beleid, initiatieven, vergunningen en financiën worden echter actief gecommuniceerd met de Eilandsraad en gepubliceerd op de website binnen een week na de vergadering”, aldus de reactie van het BC.

Verbeterplan

Hoewel het Sabaanse bestuurscollege zegt zich niet volledig te herkennen in het door Helmond weergegeven beeld, bevestigen zij tegelijkertijd dat het door de Rijksvertegenwoordiger verzochte verbeterplan wel voor de verzochte datum zal worden opgesteld en toegestuurd. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo