Nieuws van Bonaire

Commentaar: De bijlagen

Minister Schouten en Gezaghebber Rijna - foto ABC Online Media

In de wetenschap dat bijna niemand de bijlagen leest, doet minister Schouten in de Kamerbrief Voortgangsrapportage ijkpunt sociaal minimum Caribisch Nederland 2023 weer flink aan window dressing.

Door Wietze Koopman

Veel mensen op Bonaire rekenden zich al minder arm omdat minister Schouten het Wettelijk Minimumloon verhoogt tot 143% boven het ijkpunt sociaal minimum. Pas in de bijlage wordt duidelijk dat de verhoging niet op korte termijn zal gebeuren, en ook dat het WML na de verhoging voor werkenden nog steeds de kosten van levensonderhoud niet zal dekken.

De beleidsmatig gewenste stijging van het WML moet volgens de minister worden gefaseerd “Om verstoringen op de arbeidsmarkt te voorkomen en rekening te houden met de draagkracht van werkgevers”. Kennelijk is het minister Schouten niet gelukt om de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zover te krijgen om een piepklein deel van de jaarlijkse 500 miljoen euro loonkostensubsidie voor Europees Nederland ook voor de Caribische gemeenten te laten gelden.

Het gebrek aan dekking van de kosten komt omdat de minister uitgaat van een ijkpunt. Een ijkpunt dat veel lager is dan de kosten van levensonderhoud. De minister noemt het bedrag van het ijkpunt 2023 uitsluitend in de bijlage. In diezelfde bijlage staan de geïndexeerde kosten van levensonderhoud van het voorgaande jaar 2022. Hieronder de bedragen voor Bonaire:

IJkpunt 2023 alleenstaande: $ 1.030        
Kosten levensonderhoud alleenstaande 2022: $1.601 (155% van het ijkpunt Schouten)
Kosten levensonderhoud paar 2022:                 $2.165 (210% van het ijkpunt Schouten)

In heel Nederland is het minimumloon gebaseerd op de kosten van levensonderhoud van een echtpaar. Een uitzondering wordt gemaakt voor de Caribische gemeenten. Als bijzondere gemeenten opgenomen in Nederland waarvoor het kennelijk niet nodig is om de zorgplicht van de Staat gelijkwaardig in te vullen.

De minister erkent dat armoede voor een groot deel van de inwoners van deze drie gemeenten een groot probleem is, maar meldt er niet bij dat dit maar liefst 40% van de huishoudens treft (gemiddelde van Nederland dreigt 6% te worden). Dat deze armoede grotendeels werkenden betreft moet tussen de regels door worden gelezen.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo