Nieuws van Bonaire

Auke op zondag: Vuur en schenen

Clark Abraham, lid van de Eilandsraad voor de PDB, wond zich deze week erg op over het feit dat het Bestuurscollege dit jaar nog geen enkel besluit heeft gepubliceerd.

Abraham vroeg zich af hoe je nu je werk kunt doen als het College niet vertelt wat zij doet.

Gedeputeerde Hennyson Thielman (MPB) gaf toe dat het ‘niet correct is als besluiten niet worden gepubliceerd’. 

Kon je bij de opmerking van Abraham nog denken dat er misschien in dit eerste halfjaar niets besloten is, de gedeputeerde maakte een einde aan deze illusie. Waarmee niet voor het eerst de MPB, de partij die voortdurend over transparantie jeuzelt, laat zien dat woorden belangrijker zijn dan daden.

Als het Bestuurscollege weigert om mee te werken aan een volwassen beleid, is het tijd voor de oppositie om het heft in handen te nemen. 

Je kunt zonder al te veel moeite een aantal zaken uitzoeken en daarmee het College het vuur aan de schenen leggen. Voor alle duidelijkheid, deze uitdrukking komt voort uit de martelpraktijken van vroeger. Een van de martelmethodes was iemand met zijn blote benen vlak bij een vuur neerzetten. De pijn werd dan algauw ondraaglijk, waardoor het slachtoffer schuld moest bekennen.

De heer Abraham hoeft niet bang te zijn dat hij alleen staat in de strijd voor een rechtvaardiger eiland. Ook deze week stuurde de partij van mevrouw Coffie, M21, een persbericht waarin duidelijke taal werd gesproken:

Het is aangetoond dat het huidige eilandbestuur, dat een voortzetting is van de coalitie UPB-MPB die sinds 2019 het Bestuurscollege vormt, niet bij machte is om dit eiland te besturen, waardoor Bonaire langzaam maar zeker haar zelfbestuur kwijtraakt. In het geval van Chogogo heeft de Eilandsraad unaniem besloten dat er een enquête moet komen, maar tot op de dag van vandaag zijn ze niet eens bij elkaar gekomen om te praten over hoe deze enquête georganiseerd gaat worden. De kwestie rotonde werd onder het tapijt geveegd en tot op de dag van vandaag is er geen helderheid over wie verantwoordelijk is voor wat er met de rotonde gebeurd is. De hele casus rondom Bonaire Holding Maatschappij, inclusief de zaak van de sportveldverlichting, is weggemoffeld gebleven. Er is absoluut niets gedaan met de informatie over de angstcultuur die er heerst in het overheidsapparaat en die zo treffend is geïllustreerd door de ex-directeur van de directie van Ruimte en Ontwikkeling (R&O), dhr. Etienne v.d. Horst tijdens een presentatie in de Eilandsraad.

Kortom, sla de handen ineen. Maak een lijstje van onderwerpen die je uitgezocht wilt hebben en ga aan de slag.

Je kunt eenvoudig beginnen. 

Als je ziet dat er in Hato zomaar een grote loods gebouwd wordt, loop je even naar kantoor en vraag je of je de vergunning in mag zien. Als dat ding niet bestaat, vraag je iedere dag om uitleg, handhaving en toezicht.

Als je wilt weten waarom die rotonde ietwat te klein uitviel, vraag je iedere week wie indertijd een nieuwe passer had gekocht.

Blijf over al die onderwerpen vragen stellen, iedere week desnoods, tot ze je van zeuren betichten. Dan ben je bijna waar je wilt zijn. Want irritatie laat zien dat het hen te warm onder de voeten wordt.

Auke van der Berg schrijft sinds 2015 op zijn persoonlijke blog Ikki’s eiland waar hij inmiddels 700 verhalen heeft gedeeld. Zijn eerste boek ‘Ikki’s eiland. De horzel van het koninkrijk I.

Deel dit artikelRocargo

Rocargo

Rocargo