Nieuws van Bonaire

Vrijwaring voor bestuurscollege Bonaire moet jaarrekening 2022 redden

Gedeputeerde Thielman deed nogal lacherig over de toch vrij serieuze kritiek van vooral oppositiepartij PDB. 

KRALENDIJK- Een zogenaamd indemniteitsbesluit moest er op dinsdagavond in de Eilandsraad aan te pas komen om de goedkeurende accountantsverklaring voor het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), uitgebracht door Astrium Overheidsaccountants, te redden. 

Een indemniteitsbesluit, ook wel bekend als een vrijwaringsbesluit, is een juridische beslissing om een persoon of entiteit te vrijwaren van aansprakelijkheid of schadevergoeding. Het kan worden genomen door een organisatie, zoals een bestuurscollege, om zichzelf of haar leden te beschermen tegen eventuele juridische gevolgen van bepaalde acties of beslissingen.

Het besluit was nodig nadat Astrium concludeerde dat er op diverse punten sprake was van een begrotingonrechtmatigheid. Belangrijk was onder meer dat het BC bijna 7 miljoen uitgaf dan begroot aan een afvloeiingsplan voor oudere medewerkers van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB). 

Partijlijnen

De partijen stemden weer keurig langs de partijlijnen als het gaat om het al dan niet instemmen met het door het BC gevraagde indeminiteitsbesluit. De drie leden van de Partido Demokrátiko (PDB) stemden allen tegen het indemniteitsbesluit. De leden van de oppositiepartij gaven aan er moeite mee te hebben dat tekortkomingen in het proces van begroting en uitgaven werd genormaliseerd middels een vrijwaring voor het BC. 

De raadsleden van bestuurspartijen MPB en UPB zagen geen kwaad tegen het verlenen van vrijwaring aan het bestuurscollege en stemden allen vóór. 

Jaarrekening

Na het verbale vuurwerk van de oppositie als het gaat om de imperfecties in het proces en de gevraagde vrijwaring voor het BC was de vaststelling van de jaarrekening in feite nog slechts een hamerstuk. 

Ook hier stemden de leden van de bestuurscoalitie vóór en de drie leden van de PDB tegen de vaststelling van de jaarrekening zoals deze nu voorlag. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo