Nieuws van Bonaire

Bonaire’s eigen Luzina de Greef-Mattemaker is de nieuwe voorzitter Beheerraad van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie

KRALENDIJK – Luzina de Greef-Mattemaker, geboren en opgegroeid op Bonaire, heeft op 1 juli de voorzittershamer overgenomen bij de Beheerraad van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Dit hof dient Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

De Greef-Mattemaker, die sinds 23 juni 2021 al lid was van de Beheerraad voor Aruba, heeft volgens het Gemeenschappelijk Hof een indrukwekkende carrière achter de rug als fiscaal jurist en belastingadviseur.

Zij is de oprichter en partner van een vooraanstaand belastingadvieskantoor op Aruba en heeft naar eigen zeggen, ruime ervaring in diverse bestuurlijke functies. Met een breed netwerk, opgedaan gedurende haar loopbaan, is ze volgens het Gemeenschappelijk Hof zeer toegerust om deze nieuwe rol op zich te nemen.

Ze volgt Hans Janssen op, die op 16 februari 2016 werd benoemd en in 2021 werd herbenoemd voor een tweede termijn. Hoewel hij het voorzitterschap overdraagt, blijft Janssen lid van de Beheerraad totdat een nieuw lid voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba is aangesteld.

De Beheerraad is een essentieel onderdeel van het Hof en speelt naast het werkgeverschap van de gerechtsambtenaren ook een toezichthoudende rol op de directie en de naleving van de jaarplannen. De raad voert bovendien het overleg en de onderhandelingen over de begroting en houdt toezicht op het financieel beheer van het Hof.

Het team van de Beheerraad bestaat uit vier leden, één per land waarvoor het Hof rechtspraak biedt: Aruba, Nederland (voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba), Curaçao en Sint-Maarten. Mw. de Greef-Mattemaker neemt dus niet alleen een belangrijke positie in voor Bonaire, maar vertegenwoordigt in feite ook de belangen van alle andere genoemde gebieden.

1200
Deel dit artikel