Nieuws van Bonaire

Studenten ontwikkelen lespakket voor het ‘groene’ onderwijs op Bonaire

KRALENDIJK – Zes studenten van de Aeres Hogeschool uit Wageningen en Almere hebben tijdens hun stage op diverse scholen op Bonaire lesmateriaal ontwikkeld voor greenhouses. Met het lesmateriaal willen ze jongeren op Bonaire enthousiast maken om hun eigen voedsel te produceren, en duurzamer en gezonder te leven. Vanaf volgend schooljaar is het lespakket beschikbaar voor alle scholen op het eiland.

Naast het ontwikkelen van het lespakket is er ook een opsomming gemaakt van mogelijke excursies die scholen kunnen doen. Verder is er een start gemaakt met de facebook-groep ‘Groen in de klas Bonaire’.

Eind juni hebben de studenten een presentatie gegeven aan de scholen, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en andere betrokkenen. Zij gaven de aanwezigen een voorproefje van hun ontwikkelde lessen. Ook hebben zij hiermee het startsein gegeven voor een samenwerking tussen de scholen voor dit project.

De studenten zijn begeleid door een tijdelijk samenwerkingsverband van Aeres Hogeschool, stichting Mangazina di Rei en Bonaire Agri & Aqua Business BV (BAAB). Samen werken zij aan het project ‘versterking groen onderwijs Bonaire’. Dit is een project in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In het verleden zijn er al greenhouses geplaatst bij alle scholen op het eiland. Met het ontwikkelde lesmateriaal wordt optimaal gebruik van de greenhouses versterkt. Het projectteam zal in oktober een trainingsweek voor docenten organiseren. Zo kunnen docenten leren om nog beter gebruik te gaan maken van het materiaal in hun eigen klas.

Het projectteam verzamelt daarnaast ook lesmateriaal dat bruikbaar is voor (startende) groentetelers, geitenhouders en hoveniers. Dat materiaal wordt speciaal samengesteld voor LVV, zodat zij hiermee workshops kunnen blijven geven.

Deel dit artikel