Nieuws van Bonaire

Aantal werkenden op Bonaire groeit met 12 procent in twee jaar

KRALENDIJK – Op Bonaire groeide in twee jaar tijd het aantal werkenden (van 15 tot 75 jaar) met ruim 12 procent. In 2020 waren er nog 11.400 mensen aan het werk op het eiland, in 2022 groeide dit aantal naar 12.800. De toename van het aantal werkenden betrof zowel de lokale bevolking van het eiland als immigranten. Dit blijkt uit het meest recente Arbeidskrachtenonderzoek Caribisch Nederland van het CBS.

Bijna een derde van de werkenden op Bonaire was in 2022 een geboren Bonairiaan. In absolute aantallen was de groei onder deze groep het grootst (+500). Het aantal werkenden uit andere landen groeide ook, waardoor het percentage werkende Bonairianen hetzelfde bleef. Bonairianen werken vooral in het openbaar bestuur, het onderwijs en in de bouw. Op nummer twee stonden werkenden uit Curaçao, 17 procent van de werkenden is hier geboren.

Onder de immigranten is vooral de groei van het aantal Dominicanen en Colombianen dat op Bonaire werkt relatief groot. Vergeleken met 2020 is het aantal werkenden uit die landen in 2022 met elk ruim 40 procent gestegen. Ze werkten vooral in de bouw en de horeca.

Op Bonaire werkte 72,5 procent van alle 15- tot 75-jarigen. In 2020 was deze nettoarbeidsparticipatie nog 69,8 procent.

Sint Eustatius

Ruim 40 procent van de werkenden op Sint Eustatius was in 2022 een geboren Statiaan. Met name in het onderwijs nam het aantal werkende geboren Statianen de laatste twee jaar toe, dit aantal verdubbelde.

Op de tweede plek staan de werkenden geboren in de Dominicaanse Republiek (12 procent). Ten opzichte van 2020 groeide het aantal werkenden in deze groep met 36 procent. Deze mensen werkten vooral in de horeca.

Op Sint Eustatius groeide de werkzame beroepsbevolking met 5 procent naar 1.800 werkenden. Op Sint Eustatius werkte 72,9 procent.

Saba

Alleen op Saba daalde het aantal werkenden; daar werkten in 2022 zo’n 1.000 mensen, 120 minder dan twee jaar eerder. Op Saba werkte 67,0 procent van de bevolking van 15 tot 75 jaar.

Zo’n 31 procent van de werkzame beroepsbevolking op Saba was in 2022 een geboren Sabaan. Dit was de grootste groep van alle werkenden op Saba. Zij werkten vooral in het openbaar bestuur. Op de tweede plek staan werkenden die zijn geboren op Sint Maarten (10 procent). De afname van het aantal werkenden op Saba is met name te zien bij werkenden die niet op het eiland geboren zijn.

Rocargo
Aantal werkenden op Bonaire groeit met 12 procent in twee jaar
Aantal werkenden op Bonaire groeit met 12 procent in twee jaar
Deel dit artikel