Nieuws van Bonaire

Burgerservicenummer voor inwoners Caribisch Nederland mogelijk vanaf 2025 beschikbaar

Foto voorbeeld - Rijksoverheid

KRALENDIJK – Vandaag is de internetconsultatie gestart van het wetsvoorstel om een burgerservicenummer (BSN) te kunnen invoeren in Caribisch Nederland. Om dit te kunnen invoeren zijn er vijf wetswijzigingen nodig. Gelijktijdig wordt het wetsvoorstel voor advies aan de Autoriteit Persoonsgegevens en de Commissie Bescherming Persoonsgegevens BES voorgelegd.

Het BSN is een uniek en persoonsgeboden nummer dat door overheden in Europees Nederland wordt gebruikt. Zodra de inwoners van Caribisch Nederland over een BSN beschikken kunnen zij eenvoudiger online zaken regelen met de overheid. Ook zal dan DigiD ingevoerd worden. De invoering van BSN en DigiD is een belangrijke stap om de dienstverlening van de overheid te digitaliseren en gelijkwaardig te maken aan die van Europees Nederland.

Het BSN zal in de toekomst het huidige ID- en CRIB-nummer vervangen. Het huidige ID-nummer bevat nu nog persoonlijke informatie (geboortedatum) en dat is niet meer toegestaan. Daarnaast kan met het CRIB-nummer niet gecommuniceerd worden met de Europees Nederlandse overheid. Ook voor MijnCN wordt de inlogfunctie vervangen door DigiD. Zo kunnen inwoners met één middel inloggen bij de digitale overheid.

Met het wetsvoorstel worden de Openbare Lichamen verantwoordelijk voor het doorgeven van informatie aan de BRP en voor de registratie van het BSN in de eigen bevolkingsadministratie (PIVA). Het wetsvoorstel verandert de bestaande processen voor inschrijving van eerste vestiging of aangifte van geboorte niet. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Openbare Lichamen verkennen momenteel verder welke gevolgen het wetsvoorstel heeft voor de uitvoering van de nieuwe dienstverlenende taken.

Het is de bedoeling dat de wetswijzigingen die de invoering van BSN en DigiD mogelijk maken in 2025 ingaan.

Deel dit artikel

Rocargo

RocargoRocargo