Nieuws van Bonaire

Ingezonden brief: Verkwisting van geld en afleidingstactieken

Een kritische blik op de cursusdag op het Liseo Boneriano

Het lijkt erop dat het management de werkelijke problemen van de SGB probeert te verdoezelen door het volk brood en spelen te geven (mindf*ck). Op de vrijdag na Hemelvaart, normaal gesproken een vrije dag, werden alle docenten opgetrommeld voor een cursusdag. De overdreven fanfare, compleet met een marjorette en drumband, de overdaad aan eten en sterke drank en dan die beloningen voor een selecte groep… Al snel rees de vraag of deze dag wellicht een afleidingsmanoeuvre was. En waarom werd er zoveel geld verkwist aan nutteloze cursussen zoals salsa en zelfverdediging?

Tijdens het evenement werden de teamleiders het podium op gevraagd om hun beloning in ontvangst te nemen. Deze mensen zouden extra hard hebben moeten werken achter de schermen doordat de Unit Directeur (UD) van de SGB mbo tijdelijk was weggevallen. Ze kregen allemaal een envelop (met?), zelfs de Human Resource Manager. Waarom ontvingen zij een envelop en de rest niet? Omdat zij betrokken waren bij het verwijderen van de voorzitter van het college van bestuur? Waarom wilde de echte voorzitter van het college van bestuur de UD van het mbo ontslaan, terwijl haar contract binnenkort toch zou aflopen? Moest zij misschien bepaalde privileges opgeven, zoals frequente reisjes naar Nederland op kosten van de gemeenschap, een gratis appartement en een elektrische auto die eigenlijk bedoeld was voor de autotechniekstudenten? Waarom werden docenten tot op de dag van vandaag in het ongewisse gelaten over de ware toedracht? Waarom ging de Raad van Toezicht niet in conclaaf met de gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad? 

De voorzitter werd op non-actief gesteld opdat er een onderzoek naar haar handelen kon plaatsvinden. Vervolgens werd ze op een zondagmiddag ontslagen, wat angstvallig werd stilgehouden voor het personeel. Waarom heeft niemand ooit meer iets van dat onderzoek vernomen? 

Ironisch genoeg had de SGB de bekende Victor Mids (€€€) ingevlogen op de cursusdag, speciaal om het begrip mindf*ck uit te leggen: je leidt het publiek af zodat ze niet in de gaten hebben dat ze worden bedrogen. De nieuwe leiding van de SGB lijkt, bewust of onbewust, dezelfde tactiek te gebruiken. Ze verdoezelen de werkelijke problemen door het volk te voorzien van afleiding in de vorm van vermaak. Maar wat heeft salsadansen te maken met kwalitatief goed onderwijs? Wat is de toegevoegde waarde van een goochelaar? Moeten we onze leerlingen ook voor de gek houden?

Moest deze bombarie de docenten afleiden van het ontslag van de voorzitter van het college van bestuur, terwijl ze eigenlijk tekst en uitleg verdienden? Ondertussen zit de UD van het mbo weer op haar positie. Met de hulp van de ontvangers van de enveloppen? Onderwijl klagen mbo-studenten nog steeds over de slechte onderwijskwaliteit en examenfraude.

Het wordt duidelijk dat er serieuze kwesties spelen binnen de organisatie die niet kunnen worden verdoezeld door een show en festiviteiten. Het is van cruciaal belang dat transparantie, verantwoording en de belangen van de studenten voorop worden gesteld. Het is tijd om de problemen aan te pakken en ervoor te zorgen dat het onderwijs op de SGB weer de kwaliteit krijgt die het verdient, in plaats van te vervallen in afleidingsmanoeuvres en geldverspilling.

Als gemeenschap moeten we vragen blijven stellen, verantwoording eisen en streven naar onderwijs dat de behoeften en toekomst van onze studenten waarborgt. De situatie op deze rots mag dan soms om een glimlach vragen, maar het onderwijs is een serieuze zaak die niet mag worden ondermijnd door mindf*cks en verspilling  van geld.

Naam en adres bekend bij redactie ABC Online Media

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo