Nieuws van Bonaire

Eilanden in het Koninkrijk oefenen medische pre-evacuatie voor orkaancrisis

Crisisteams van ZJCN en Fundashon Mariadal (FM) zitten samen bij FM om te oefenen.

KRALENDIJK – Op vrijdag 2 juni vond er een oefening plaats waarbij organisaties van de 6 eilanden in het Caribische deel van het Koninkrijk betrokken waren. Het hoofddoel van deze oefening was om de pre-evacuatie van patiënten van Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten te beoefenen in geval van een orkaancrisis.

De verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de zorg op de BES-eilanden ligt bij Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN), een onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Door de geografische afhankelijkheid tussen Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten, is er samengewerkt met de benedenwindse eilanden om deze oefening mogelijk te maken.

Verschillende medische instellingen en overheidsorganisaties op de 6 eilanden hebben deelgenomen aan de oefening. Dit omvatte Fundashon Mariadal (Bonaire), Sint-Maarten Medical Center (Sint-Maarten), Horacio Oduber Hospital (Aruba), Curaçao Medical Center (Curaçao), Queen Beatrix Medical Center (Sint-Eustatius) en SabaCares (Saba). Het Ministry of Public Health, Social Development and Labor van Sint-Maarten, de Nederlandse ministeries van BZK en VWS, en de Vertegenwoordiging van Nederland op Aruba, Curaçao en Sint-Maarten waren ook aanwezig om hun eigen verantwoordelijkheid bij medische pre-evacuatie te benadrukken.

In 2022 hebben de staatssecretaris van VWS en de gezondheidsministers van de Landen besloten om de samenwerking en geoefendheid op het gebied van intereilandelijke medische zorg te verbeteren. Een belangrijk aspect van deze samenwerking is medische pre-evacuatie. Dit is van cruciaal belang tijdens een (dreigende) crisis om de continuïteit van de zorg te waarborgen wanneer de fysieke veiligheid in gevaar komt, bijvoorbeeld tijdens een orkaan, of wanneer er een tekort aan medische middelen en/of personeel is als gevolg van een crisis.

De geschiedenis heeft ons geleerd welke impact een orkaan kan hebben op de eilandbewoners. Deze oefening markeert een belangrijke stap in het vergroten van de paraatheid tijdens het orkaanseizoen en het versterken van de samenwerking tussen alle eilanden binnen het Koninkrijk, aangezien ze in veel gevallen afhankelijk zijn van elkaar tijdens crises.

Deel dit artikel