Nieuws van Bonaire

Arjen de Wolff beëdigd als eilandgriffier Bonaire 

De griffier diende inmiddels op persoonlijke titel een aanklacht in bij het OM - Archieffoto eedaflegging OLB

KRALENDIJK – Op maandag is Arjen de Wolff beëdigd als Eilandgriffier van Bonaire. De beëdiging van De Wolff volgt op zijn tijdelijke benoeming per 17 mei 2023 als opvolger van vertrekkend griffier Shuzelle Pieter, aan wie de Raad per 1 juni 2023 eervol ontslag heeft verleend. 

Woonachtig in Rincón en betrokken bij de maatschappij in verschillende vrijwillige functies is de Wolff geen onbekende van het eiland. Zijn studie Nederlands Recht heeft hij voltooid aan de Universiteit van Amsterdam. 

In het verleden was De Wolff onder meer werkzaam als Ambtelijk Secretaris in de Tweede Kamer in Den Haag, als lid van de Directieraad van ontwikkelingshulporganisatie Cordaid, landen- en regiodirecteur voor het National Democratic Institute for International Affairs en directeur van STINAPA, de beheerder van de Nationale Parken van Bonaire. 

Deel dit artikel