Nieuws van Bonaire

Tweedaagse werkconferentie ‘Samen tegen armoede’ van start op Bonaire

KRALENDIJK – Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) organiseert op 25 en 26 mei 2023, in samenwerking met het Rijk, de werkconferentie ‘Samen tegen armoede’. Deze conferentie richt zich op het ontwikkelen van een effectief armoedebeleid voor Bonaire, dat uitgaat van de echte behoeften, een gezamenlijke visie en een integrale aanpak.

De conferentie, voorafgaand aan het bepalen van het sociaal minimum, zal zich richten op de lokale vraagstukken rond bestaanszekerheid, kansengelijkheid, participatie en zelfredzaamheid. Er wordt feedback verzameld van professionals die betrokken zijn bij de lokale armoedeproblematiek. De bedoeling is dat zij inzicht geven in de belangrijkste uitdagingen en effectieve samenwerkingsmogelijkheden.

Er zal ook een platform zijn voor sprekers met uitgebreide ervaring op het gebied van lokale armoedebestrijding. De organisatoren streven ernaar om aan het einde van de conferentie een slotverklaring te laten ondertekenen door gedeputeerde Jolinda Duncan-Craane namens het Bestuurscollege en minister Carola Schouten (armoede, participatie en pensioenen) namens het Rijk.

Routekaart

Deze conferentie is een onderdeel van de routekaart ‘Samen tegen armoede’, die eind 2022 door het OLB is ontwikkeld. Het uiteindelijke doel is om een integrale aanpak te ontwikkelen om armoede te voorkomen, bestrijden en verzachten, zodat de bestaanszekerheid van mensen met een laag inkomen verbetert, kansengelijkheid en zelfredzaamheid vergroot en iedereen kan participeren in de samenleving.

Tijdens een symposium over de armoedeproblematiek in november 2022 werd vastgesteld dat armoede een complexe uitdaging is, en dat samenwerking noodzakelijk is om deze aan te pakken. In de afgelopen maanden hebben er focusgroepen plaatsgevonden met kwetsbare bewoners, werkende mensen en uitvoerende professionals om te identificeren welke voorzieningen er nog ontbreken. Deze bevindingen worden tijdens de werkconferentie op 25 en 26 mei gepresenteerd en de volgende stappen worden bepaald.

Deel dit artikel