Nieuws van Bonaire

Concrete stap gezet naar gezamenlijke zorg-cao BES-eilanden

De zorgwerkgevers en de vakbonden troffen elkaar op Sint-Maarten. 

PHILIPSBURG- De vijf zorgwerkgevers en drie betrokken vakbonden op de BES-eilanden (Bonaire, Sint-Eustatius en Saba) willen komen tot één gezamenlijke cao voor de zorg op de BES. 

Tijdens een driedaags overleg dat medio mei plaatsvond hebben Fundashon Mariadal, Sint Eustatius Health Care Foundation, Sint Eustatius Auxiliary Home, Mental Health Caribbean en Saba Cares, met de vakbonden AFBW, All for 1 en SUPLUA een harmonisatieslag gemaakt, waardoor vanaf nu gelijk werk, gelijk beloond wordt.

Het overleg vond plaats op St. Maarten en zal in september dit jaar vervolgd worden. Partijen willen dan concrete afspraken maken over de nieuwe cao: de CAO ZORG BES, die voor (in eerste instantie) de vijf werkgevers en diens medewerkers gaat gelden.

Met de harmonisatieslag zijn de belangrijkste primaire arbeidsvoorwaarden gelijkgetrokken die de twee bestaande, nu nog afzonderlijke, cao’s van Fundashon Mariadal en de zorgorganisaties op Saba en Sint Eustatius, kennen. De cao-partijen hebben de ambitie met de nieuwe CAO ZORG BES vastgesteld. Daarnaast is de structuur van de nieuwe cao geformaliseerd. Naast gelijke -primaire- arbeidsvoorwaarden ongeacht waar er gewerkt wordt op de BES, biedt de structuur ook ruimte voor het vastleggen van eiland-specifieke aspecten. Cao-partijen hebben voorts afgesproken een technische commissie op te stellen. De technische commissie zal de komende maanden nauw samenwerken aan de inhoudelijke voorbereiding van de CAO ZORG BES zodat onderhandeling in september kan plaatsvinden.

Samen sterker

Het overleg van de cao-partijen was een vervolg op de conferentie “Together we are stronger”, die zij in juli 2022 op St. Maarten hebben gehouden. In die conferentie hebben partijen vastgesteld dat de personeels- en arbeidsmarktvraagstukken waarmee ieder eiland te maken heeft alleen gezamenlijk effectief kunnen worden opgepakt.

De zorgorganisaties ondervinden een toenemende druk van een tekort aan personeel. Dit vindt zijn weerslag op de kwaliteit en continuïteit van zorg en onderstreept de urgentie om gezamenlijke stappen te nemen. De harmonisatie van de (primaire) arbeidsvoorwaarden bij de vijf zorgorganisaties is een belangrijke stap voortwaarts. Het geeft mobiliteit een impuls waardoor werken op Saba en Sint Eustatius aantrekkelijker wordt en onderlinge concurrentie wordt tegengegaan.

Ambitie

In september willen partijen de volgende stap zetten; één gezamenlijke cao voor alle vijf de zorgorganisaties en diens medewerkers. Dat doen partijen op basis van een gezamenlijke ambitie die zij met de CAO ZORG BES hebben. Het Coalitieakkoord 2021 – 2025 (Een betere toekomst voor het hele Koninkrijk) geeft partijen een belangrijk uitgangspunt. Gelijkwaardigheid en wederkerigheid vormen hierbij de spil, inclusief het streven om Bonaire, Saba en Sint Eustatius een gelijkwaardig deel van Nederland te laten zijn.

De CAO ZORG BES moet nadrukkelijk bijdragen aan kwalitatieve goede zorg aan de bewoners van de BES. Nu en in de komende jaren. Dit door personeel dat goed opgeleid is (en blijft), met een cao die goede, concurrerende, arbeidsvoorwaarden kent en een bijdrage levert aan de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Voor wat betreft het niveau van de arbeidsvoorwaarden streven partijen naar het niveau van de zorg-cao’s in Europees Nederland en in het bijzonder de Cao Ziekenhuizen, GGZ en VVT.

Deel dit artikel

RocargoRocargo

Rocargo