Nieuws van Bonaire

Nicoline van der Linden- Geertsema benoemd tot nieuwe plaatsvervangende regeringscommissaris Sint Eustatius

Nicoline van der Linden

DEN HAAG – Nicoline van der Linden- Geertsema wordt de nieuwe plaatsvervangende regeringscommissaris Sint Eustatius. Dat maakt de ministerraad vandaag bekend. De nieuwe plaatsvervangend regeringscommissaris start op 15 juni met haar taken.

Zij is benoemd op voordracht van staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en volgt Claudia Toet op die als directeur Belastingdienst Caribisch Nederland aan de slag gaat bij de Belastingdienst op Bonaire.   

Ingreep

Sint Eustatius heeft een regeringscommissaris en diens plaatsvervanger vanwege bestuurlijke problemen op het eiland. In februari 2018 greep de Nederlandse regering in en werd het lokale bestuur van Sint Eustatius ontbonden. Het eiland is inmiddels weer op de weg terug naar democratie, waardoor de taken van de regeringscommissaris en diens plaatsvervanger worden afgebouwd.

Een regeringscommissaris heeft vergelijkbare bevoegdheden als een college van burgemeester en wethouders in een Nederlandse gemeente.

Ervaren

Nicoline van der Linden is volgens Den Haag een ervaren manager met een brede politiek bestuurlijke ervaring.  Van 2020 tot heden, was zij plaatsvervangend programmadirecteur van de Programmadirectie Versterken en Perspectief Groningen, voor de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Economische Zaken en Klimaat.   

Bij het ministerie van BZK was zij waarnemend afdelingshoofd Sociaal domein bij de directie Bestuur, Financiën en Regio’s en eerder was zij waarnemend  afdelingshoofd Koop en Kapitaalmarkt van de directie Woningmarkt.

Van der Linden was van 2009 tot begin 2016, afdelingshoofd Koninkrijksverhoudingen bij de directie Koninkrijksrelaties.

Deel dit artikel