Nieuws van Bonaire

Kaya Aruaco wordt geasfalteerd in samenwerking met Curoil Bonaire

KRALENDIJK – Het bestuurscollege heeft besloten om in samenwerking met Curoil Bonaire de Kaya Aruaco te voorzien van asfalt. Het traject dat wordt aangepakt, strekt zich uit van Kaya Leeuwarden tot aan de ingang van Curoil Bonaire (Fase 1).

In de toekomst zal het gedeelte vanaf de ingang van Curoil Bonaire tot aan Kaya Pueblo ook geasfalteerd worden (Fase 2). Momenteel is de Kaya Aruaco een slecht begaanbare onverharde weg. Door deze weg te asfalteren, wordt het veiliger voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en voor de bewoners in de nabijgelegen wijken Nort’i Saliña en Hato.

De vernieuwing van de weg is tot stand gekomen in overleg met Curoil Bonaire, dat een deel van de kosten zal financieren. Kaya Aruaco verbindt de wijken Hato en Nort’i Salinja. Bij hevige regenval verslechtert de zandweg en ontstaan er gaten en kuilen. Dit brengt gevaarlijke situaties met zich mee bij het vervoer van brandbare vloeistoffen en gassen. Om dit te voorkomen heeft Curoil voorgesteld om bij te dragen aan de kosten en samen te werken met het openbaar lichaam Bonaire. De planning en fasering zullen te zijner tijd worden bekendgemaakt.

Deel dit artikel