Nieuws van Bonaire

Vuilverbrandingsoven bij Lagun blijft voorlopig gesloten voor uitgebreider onderzoek

Afvalverwerking lagun | foto OLB

KRALENDIJK – De vuilverbrandingsoven nabij Lagun blijft voorlopig gesloten in afwachting van een uitgebreider onderzoek naar de impact van de verbranding op de omgeving. Dit maakt het openbaar lichaam Bonaire (OLB) bekend. Selibon, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de afvalverwerking op het eiland, zal dit onderzoek laten uitvoeren.

De beslissing volgt op een verkennend onderzoek dat eerder werd uitgevoerd door Ecovision in opdracht van Selibon en gefaciliteerd door het OLB. Dit onderzoek werd opgestart naar aanleiding van aanhoudende klachten van direct omwonenden.

Tijdens het verkennende onderzoek is de vuilverbranding stilgelegd. Het OLB wil eerst de situatie volledig in kaart brengen en vervolgens de benodigde maatregelen nemen om de problemen aan te pakken. Op 5 april sprak het OLB met John Janga, voorzitter van Asosiashon Pro Lagun, en benadrukte dat er een structurele oplossing gezocht wordt voor alle betrokken partijen.

De bevindingen en uitkomsten van het onderzoek zullen eerst en direct aan de omwonenden worden teruggekoppeld.

Deel dit artikel