Nieuws van Bonaire

RvT grijpt in bij Scholengemeenschap Bonaire om rust te herstellen

KRALENDIJK- De Raad van Toezicht (RvT) van de Scholengemeenschap Bonaire (SGB) heeft een aantal maatregelen genomen om ontstane onrust binnen de onderwijsinstelling weer tot bedaren te brengen. 

De onrust ontstond een week geleden onder andere door een besluit van de voorzitter van het College van Bestuur, Klaske Apperloo, om de interim-directeur van het MBO per direct van haar taken te ontheffen. 

Als onderdeel van de interventie zal Apperloo de komende periode niet op school aanwezig zijn en de bestuurlijke taken worden door twee unit-directeuren waargenomen. De interim-directeur MBO die met zwangerschaps- en bevallingsverlof was, is bereid gevonden haar taken vervroegd weer op te nemen. 

De RvT sprak de afgelopen week intensief met alle unit-directeuren en heeft ook contact gehad met de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de teamleiders van het mbo. “Verder zullen we met meer stakeholders praten om een goed beeld te krijgen van de gebeurtenissen, stand van zaken en mogelijke risico’s voor de school: het belang van de school en het terugbrengen van de rust staat hierbij voorop”, aldus een door voorzitter van de RvT Riet Sealy ondertekend schrijven. 

Handelen daar waar nodig

De RvT benadrukt in haar schrijven ook dat de RvT zal handelen daar waar nodig. “De Raad vindt het van het grootste belang dat het primaire proces, het lesgeven aan scholieren en studenten op school, onverminderd door blijft gaan en richt zich in de besluiten voortdurend op het belang van de SGB en iedereen die daar werkt en onderwijs volgt”, aldus het uitgestuurd persbericht. 

Deel dit artikel