Nieuws van Bonaire

Politie KPCN verhoogt aanwezigheid tijdens Dia di Rincon op Bonaire

Foto KPCN (Monalisa Domacasse)

KRALENDIJK – In het verleden is gebleken dat tijdens deze feestelijke dag regels en verantwoordelijkheden soms uit het oog worden verloren. Om die reden zal de politie van KPCN tijdens dit grote evenement zo veel mogelijk zichtbaar en aanwezig zijn op straat om de openbare orde te handhaven en hulp te bieden waar nodig.

Bij elke melding van verstoring van de openbare orde of strafbare feiten zal de politie beoordelen wat de beste aanpak is, met wederzijds respect. Verbaal geweld of agressie tegen politieagenten en belemmering van politie of andere hulpverleners in hun taakuitoefening wordt niet getolereerd.

De politie benadrukt ook het gebruik van herbruikbare bekers in plaats van glazen of flessen om gevaarlijke situaties te voorkomen. Rijd niet onder invloed; regel vervoer naar huis. Zorg ervoor dat je huis goed is afgesloten en verlicht voordat je vertrekt. Parkeer je auto op een veilige plek zonder waardevolle spullen achter te laten, maar niet achter de barricades. Volg de aangegeven routes en verplaats geen verkeersborden.

Ten slotte roept de politie iedereen op om gehoor te geven aan eventuele vorderingen van de politie, zodat Dia di Rincon op een veilige en verantwoorde manier gevierd kan worden.

Deel dit artikel