Nieuws van Bonaire

Centraal Dialoog Bonaire stelt Routekaart op naar aanvaardbaar inkomen

Archieffoto Centraal Dialoog

KRALENDIJK- De partners in de zogenaamde Centraal Dialoog (CD) hebben een routekaart aangeboden aan staatssecretaris Alexandra van Huffelen, die moet leiden tot een aanvaardbaar inkomen voor burgers, in een gezonde economie. 

Rocargo

De Centraal Dialoog stelt onder andere voor om per 1 januari 2024 het sociaal minimum vast te stellen en het Wettelijk Minimum Loon (WML), net als in Europees Nederland, te baseren op 130% van het sociaal minimum. Voor zover het niet mogelijk is om dit meteen daadwerkelijk uit te voeren, is het voorstel om door middel van een aanvulling op de lonen toch te komen tot de situatie dat iedereen die werkt of een uitkering ontvangt rond kan komen.

De CD doet ook concrete voorstellen voor kostenverlagende maatregelen. “Pas wanneer deze kostenverlagingen echt gerealiseerd zijn, kan dit leiden tot een lager sociaal minimum en een lager WML”, zeggen de partners in een verklaring. 

De staatssecretaris heeft afgesproken in gesprek te blijven met de sociale partners en het OLB over maatregelen die een bijdage kunnen leveren aan het veelbesproken Sociaal Minimum.  

Breed aangeboden

De Routekaart is, behalve aan Van Huffelen, inmiddels ook aangeboden aan alle ministeries in Den Haag, de Commissies Koninkrijksrelaties van de Tweede en de Eerste Kamer en aan het nieuwe Bestuurscollege van Bonaire.

De Routekaart en de Papiamentse vertaling hiervan, is te vinden op de website van de CD: www.centraaldialoogbonaire.com

Deel dit artikel