Nieuws van Bonaire

Bestuurspartijen willen eedaflegging plechtiger karakter geven

KRALENDIJK- De bestuurspartijen UPB en MPB willen oude formaliteiten bij het inzweren van eilandsraadsleden of gedeputeerden weer in ere herstellen en de beëdiging hiermee een meer plechtig karakter geven. 

Dat stellen de twee bestuurspartijen in een schrijven aan interim gezaghebber Nolly Oleana. De twee partijen maken hun opmerking naar aanleiding van de manier waarop de beëdiging van nieuwe raadsleden en gedeputeerden recent werd gedaan. 

“In ons coalitieakkoord tussen de partijen UPB en MPB onder nummer 5 is afgesproken dat we de geldende regels zullen naleven bij het bijwonen van de Eilandsraad. De coalitie heeft opgemerkt dat is afgeweken van een goede gewoonte waarbij nieuwe leden van de eilandsraad en het uitvoerend college worden gehoord of beëdigd, en dat de tekst conform artikel 15 van de WolBES ongelezen blijft voor elk individueel lid”, aldus de brief die is ondertekend door James Kroon (UPB) en Hennyson Thielman (MPB). 

Wapen

Daarnaast zijn de twee partijen ook de mening toegedaan dat het inzegenen weer plaats moet vinden voor het wapen van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), net als vroeger het geval was. Ook dat moet volgens de bestuurspartijen een meer plechtig tintje geven aan de beëdiging. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo