Nieuws van Bonaire

Auke op zondag: Over de voordelen van een nadeel

De nieuwe oude coalitie heeft in de afgelopen week de hoofdlijnen van een coalitieakkoord gepresenteerd. Aan een gedetailleerd bestuursprogramma wordt hard gewerkt. Maar de twee partijen waarschuwen dat men ‘de nodige tijd wil nemen om rustig aan tafel te zitten om grondig overleg te voeren aangaande de uit te zetten punten voor het algemeen belang van Bonaire.’ 

Dat is niet alleen begrijpelijk, maar ook verstandig. Haast is soms een slechte raadgever.  De coalitiepartners verwachten drie maanden nodig te hebben om een programma aan te kunnen bieden waarin de oplossing voor alle problemen die het eiland kent in begrijpelijke taal aan de bevolking wordt uitgelegd.

Dat in navolging van het Haagse jargon ook het woord ‘punten’ in de overwegingen van de coalitie opduikt, kan voor een scepticus aanleiding zijn voor een cynische opmerking, maar het wordt misschien tijd om negatieve opmerkingen achterwege te laten.

Want neem alleen de titel van het akkoord: Samen met hart voor de mens. Dat is een hoopvol teken. Niet langer is zakendoen het doel van de coalitie, maar de mens staat zomaar ineens centraal. Ook aan het welzijn van de dieren is overigens gedacht.

Een opvallend detail in de voorlopige presentatie is de taakverdeling tussen de gedeputeerden.

Neem bijvoorbeeld de taken die Hennyson Thielman op zijn bord krijgt. Hij wordt verantwoordelijk voor ruimtelijke ontwikkeling, grondzaken en woonzorg, landbouw, veeteelt en visserij, verkeer en vervoer, milieu- en natuurbeheer, facilitaire dienstverlening, ict en digitalisering. 

Rocargo

Natuurlijk is de heer Thielman nog jong en energiek, maar toch is dit een stevig pakket. Bovendien vraag je je af wat er nog voor de andere gedeputeerden overblijft.

Interessant is het feit dat deze gedeputeerde ook verantwoordelijk wordt voor Toezicht en Handhaving. 

Tot nu toe hoorde Toezicht en Handhaving bij de taken van de Gezaghebber. Wat in ieder geval theoretisch de indruk gaf dat er bij integriteitskwesties een hogere bestuurslaag aanspreekbaar was.

Nu die scheiding wegvalt, komt het clichébeeld van die slager die zijn eigen gehakt mag keuren naar voren.

Maar dit ogenschijnlijke nadeel heeft ook voordelen. De meest kwetsbare gebieden, ruimtelijke ontwikkeling en grondzaken, zijn nu in handen van degene die ook in mag grijpen bij signalen van malversaties, pogingen tot omkoping en wanbeleid.

Met één klap op de deletefunctie kan de gedeputeerde zijn eigen beleid corrigeren.

Dat scheelt al gauw uren vergaderen, overleggen en knopen doorhakken.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo